tur & løp

Anker juryavgjørelsen

Inger-Marie Haaland ble disket etter målgang på F600 og har reagert kraftig på måten hun er blitt behandlet på. Saken er nå anket inn til Sanksjonsutvalget i Norges Hundekjørerforbund.