Anker juryavgjørelsen

Inger-Marie Haaland. Foto: Alexander Galak/Femundløpet

Inger-Marie Haaland ble disket etter målgang på F600 og har reagert kraftig på måten hun er blitt behandlet på. Saken er nå anket inn til Sanksjonsutvalget i Norges Hundekjørerforbund.

Av Knut Sandersen

Det tegner seg et noe komplisert bilde av saken, og det hele startet med at hun ble rapportert inn ved sjekkpunkt Tolga. Haaland har i sin forklaring til juryen hevdet at hunden var stiv og støl etter åtte times hvile, og at den vil myknet opp igjen på sporet. Hun hevder videre at hun ikke fikk noen anmodning om å sette igjen hunden, og den fulgte videre med i løpet. Veterinæren som undersøkte hunden avga sin rapport til juryen og sak ble opprettet. Juryen kom frem til at begrunnelsen fra veterinæren var vag, og Haaland fikk fortsette videre mot mål.

Ved målgang i Røros oppstår en ny situasjon når representanter for veterinærteamet melder fra om en halt hund idet spannet krysset målstreken. Juryen gjenåpner dermed saken fra Tolga og velger å behandle begge hendelsene under ett. Haaland blir ikke avkrevd forklaring fra hendelsen ved målgang, og stiller seg derfor sterkt undrende til at hun ender opp med å bli diskvalifisert.

– Juryen har jo fattet et vedtak om full frifinnelse på Tolga, og den avgjørelsen er jo tatt om en skal følge regelverket, sier Haaland og viser til NHF’s eget regelverk med §4.6.2 om at juryens avgjørelse er endelig. Hun mener derfor at målgangen i Røros er en ny sak, og dermed også en rett til å komme med en ny forklaring.

Haaland føler seg lurt

Sjefveterinær Arild Jøssund sier at det vanligvis er sjekk ved målgang, men at om det kommer flere spann inn samtidig så kan det bli litt ventetid slik Haaland opplevde. Han er forøvrig forsiktig med å uttale seg om denne konkrete saken ettersom den er under ankebehandling, men bekrefter til TrekkNytt at det er forskjellige veterinærer som undersøkte og skrev rapportene i henholdsvis Tolga og i Røros.

Inger-Marie Haaland stiller seg uforstående til at ingen sa ifra noe om halt hund til henne ved veterinærsjekken.

– Ingen av veterinærene påpekte noe om en halt hund. Derimot fikk jeg pålegg om å gi canicur (medikament ved ubalanse i tarmen – red.anm) og det ble iverksatt med en gang. I tillegg fikk jeg også pålegg massasje og laserbehandling til en eldre hund, sier Haaland som føler at det bevisst ble holdt tilbake informasjon om den halte hunden. Hun savner en større åpenhet fra veterinærene, og sitter nå med en følelse av at de var mer ute etter å «ta» henne enn å hjelpe til med at alle hundene fikk optimal hjelp og tilsyn etter et langt løp.

 

Hør siste sending fra TrekkNytt med Nyheter, Haaland-saken, Femundløpet, Iditarod, NM i sprint og mellomdistanse og intervju med presidenten i NHF!

Innrømmer dommerfravær

Teknisk delegert (TD) Eilert Hesthagen sier til TrekkNytt at han ikke vil uttale seg om saken siden den nå er sendt inn til ankebehandling. På spørsmål om hvorfor det ikke var dommere i målområdet så sier Hesthagen at det skal det normalt være.

– Likevel kan det hende at det ikke er dommer på plass som følge av møter eller behovet for søvn. Dommer var forhindret fra å være i målområdet når Haaland kom i mål, innrømmer Hesthagen og ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Uforutsigbart å være kjører

Det har vært et stort engasjement rundt saken på sosiale medier. Haaland selv har publisert sin forklaring på nett, og det har også skapt debatt om saken.

– Det er klart at når en kjørers rettighet til å få avgi forklaring ikke blir overholdt, så blir man jo som kjører helt rettsløs, mener Haaland og stiller store spørsmålstegn til at det ikke hun ikke er blitt gjort kjent med hvem som har rapportert henne inn og hva som er blitt sagt eller skrevet.

Hun mener juryen har gjort feil på feil i denne saken.

– Først har de omgjort et endelig vedtak, og så har de unnlatt å la meg forklarer meg og jeg har ikke møtt den som har rapportert inn. De bryter sitt eget regelverk gjentatte ganger, og slik kan vi ikke ha det. Det er uholdbart og uforutsigbart for oss kjørere, sier en opprørt Haaland som føler at hennes eget hundehold nå er alvorlig svertet.

Regelbrudd er ikke dyreplageri

– Jeg har satt min ære i å ha god dyrevelferd, og ikke minst fordi jeg vet at det er selve nøkkelen til å oppnå gode resultater. Ingen tjener på å hunder halte seg gjennom sporet. Det bare sinker spannet, og da er det raskere å la den ligge i sleden fremfor at den drar det lille den kan.

Sjefveterinær under Femundløpet, Arild Magnus Jøssund, hevder fra sitt ståsted at det ikke er snakk om dårlig dyrevelferd, men om brudd på konkurransereglene.

– Når det gjelder reaksjonen som juryen har landet på, diskvalifikasjon, så er det viktig at alle har en edruelig tankerekke rundt dette. Det betyr ikke at vedkommende deltager driver med systematisk dyreplageri, men at juryen kommer til at deltageren blir diskvalifisert fordi han eller hun ikke har overholdt regelverket i den konkurransen man deltar i, sier Jøssund i en pressemelding fra Femundløpet.

Nytt løp, nye muligheter

TrekkNytt konfronterer sjefsveterinæren med påstanden om at flere løpere er redde for å stå frem av frykt for senere represalier eller motarbeidelse fra enkelte veterinærer og dommere, men dette stiller han seg helt uforstående til.

– Dette har jeg aldri hørt før du tar det opp nå. Jeg vil snarere si at det er motsatt. Kommunikasjonen er blitt bedre, og vi har også fått bedre rutiner med tanke på sjekk av hunder. Dessuten kan man ikke ta med seg gamle saker inn i nye løp. Det blir helt feil, sier Jøssund.

Utnevnelse innenfor regelverket

Det har også versert en oppfatning av at kjørernes representant i juryen skal velges blant de fremmøte i kjørermøte før starten. I Femundløpet i år var denne personen valgt ut på forhånd, og det har fått enkelte kjørere til å stusse. Men ifølge regelverket er det tillatt.  I §2.6 i NHF sitt regelverk heter det «at hoved – TD skal sørge for oppnevnelse av jury med følgende sammensetning: HovedTD, løpsleder, løypesjef, en lagleder/handler og vara. Alle har 1 stemme hver, men ved stemmelikhet teller TD sin stemme dobbelt»

I regelverket for TD står det videre at «TD oppnevne et fjerde medlem og varamedlem som velges blant frammøtte lagledere/oppmenn/trenere og godkjennes av juryen.»

Det er altså ikke lovpålagt at dette jurymedlemmet skal velges av kjørere og handlere under kjørermøtet. Det har snarere vært en kutyme.

Tagger
Vis mer

Knut Sandersen

Nettredaktør og markedssjef for Hundekjøring, med tyve års erfaring fra nyhets- og sportsjournalistikk.

Relaterte artikler

Close