Hakasleppet: Regler utenom det vanlige

Som første løp i Norge innfører Hakasleppet, som går i februar, en regel som gjelder dødsfall hos hund. Men kjørerne er splittet i synes på den nye regelen.

Av: Barry Siragusa. Foto: Hakasleppets facebookside

For cirka en uke siden ble reglene for Hakasleppet gjort kjent. Der var det et par nyskapninger som ble lagt merke til, som at død hund er ensbetydene med brutt løp. Dette har tidligere var tatt opp som forslag i forbindelse med evalueringer av andre løp.

Henning Berg, en av arrangørene for Hakasleppet, sier at bakgrunnen til «død hund»-regelen er en intensjon om at Hakasleppet skal være et annerledes løp, der de skal prøve å bruke et ikke altfor detaljerikt regelsett
– Vi ønsker å understreke at sportsmansship og kjørerns ansvarsbevissthet er grunnplanken i løpet. Død hund er på alle vis en vesentligere hendelse enn det å kunne fullføre konkurransen i Hakasleppet. I tillegg mener vi det er greit også for kjøreren i en slik situasjon, og slippe å skulle stå i den vurderingen om hvorvidt han/hun skal prioritere videre deltagelse eller ikke, sier Berg.

Løpet skal også kunne kjøres uten handler, og arrangørene legger opp til at løpet skal kunne gjennomføres med få regelkontrollører.
– Vi unngår på denne måten å skulle stå i en slik tragisk situasjon, å vurdere årsak til dødsfallet og hvorvidt kjører skal diskvalifiseres eller på andre måter straffes, sier Berg.   

Så vidt vi har klart å finne ut, er det, bortsett fra Hakasleppet, ingen andre løp som har en sånn regel. Iditarod prøvde i 1996, men droppet regelen etter at de måtte diskvalifisere Rick Swenson. 

Forskjellen mellom Hakasleppets og Iditarods «død hund»-regel er, ifølge Hakasleppets regler, at kjøreren ikke blir diskvalifisert, men bryter.

Men det er uenighet blant dem som skal delta, om dette er en hensiktsmessig regel.

Claus Grennes fra Svatsum skal kjøre Hakasleppet 8-spannsklasse. Han synes det bør være opp til kjører å bestemme om han vil bryte.
– Jeg tror jeg hadde brutt hvis en hund hadde dødd, men jeg liker å bestemme ting selv. Å bli nødt til å bryte er jo en form for diskvalifisering – en straff. Kanskje et krav om at hund må obdusers ved død under løp, for å avdekke grunnen, hadde vert bedre, spør Grennes. 

Marit Beate Kasin, som er en del av Kennel Vinterdans i Valdres,  skal kjøre Hakasleppet åpen klasse, Hun mener regelen er god for denne type løp.
– Det bør ikke sees på som en straff, men som en naturlig reaksjon når man mister et individ som man bryr seg om, uavhengig av årsak. En slik regel gir mindre grobunn for spekulasjoner og eliminerer skjønn, vanskelige vurderinger, moralske dilemmaer og tvil rundt diskvalifisering eller ei – da er det likt for alle, sier Kasin.

Om dette er en regel som passer alle løp, er hun mer usikker på.
– Det er en halv million kroner og en sesongs planlegging bak en deltakelse i Iditarod – mye står på spill, og en automatisk diskvalifikasjon ved hundedød vil bety ytterligere store tap for kjører, utover det emosjonelle. Vanskelig avveining og ikke lett å si hva som er rett på hvilke løp, mener hun.

——————————-

Utdrag fra Hakasleppets regler

– Obligatorisk Utstyr: 
– 2 stk. 5. kg`s sekker med ved. ( 1 avleveres på 1., og 1 avleveres på 2. sj.pnkt)

– Død hund: Dersom en hund dør under løpet skal denne fraktes tildekket i sleden til neste sjekkpunkt. Kjører kontakter sjekkpunktansvarlig og informerer. Død hund er uavhengig av dødsårsak ensbetydende med brutt løp. Eventuell obduksjon av død hund gjøres for kjørers regning.
– Alle hunder som skal delta i løpet skal være fylt 18 mnd.
– ”Hakasleppet” vil sørge for å ha oversikt og kontaktinfo til tilgjengelig veterinærvakt i tilfelle alvorlig skadete/-syke hunder».
– Vaksine: Alle hunder som skal delta i løpet skal kunne fremvise dokumentasjon på gyldig vaksine mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, og parvovirus.

Vis mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Close