Håndboka for hundekjørere

I samarbeid med Inger-Marie Haaland, lanserer vi Håndboka for hundekjørere. Tanken er at gjennom en etikk-stafett skal hundekjørere selv utvikle en liste med etiske retningslinjer for langdistanse.

Bildet: Hvile under Femundløpet. Foto: Steinar Wall

Denne listen er ikke fullstendig – dette er et arbeid under utvikling. 

Les også saken Utfordrer til etikkdebatt, av Inger Marie Haaland. Og hvis du har meninger om etikk, eller har lyst til å komme med innspill til listen, kan du gå inn på våre Facebooksider.

—————

A. FORBEREDENDE

  1.Avl
1.1 Avlstispens kår under parring og drektighet
1.2 Hyppighet på kull på samme tispe
1.3 Selektering, og oppfølging av hunder som vi mener ikke er gode nok til konkurranser

  2.Oppvekstvilkår
2.1 Pregning og sosialisering

  3.Oppstalling
3.1 Størrelse på hundegården
3.2 Underlag i gården / oppstallingsplassen  
3.3 Hundehusene

  4.Stemning i flokken

  5.Hundekjørerens tilstedeværelse og tidsbruk

  6.Treningen
6.1 Mengde
6.2 Type
6.3 Variasjon

  7.Mentalutviklingen av hundene

  8.Samspillet med hundekjøreren

  9.Korreksjonsmetoder

10.Utstyr
10.1 Seler, liner og halsbånd
10.2 Sleder
10.3 Barmarksdoning

11.Transportopplegg
11.1 Hundekasser

12.Foring

13Vaksinering og parasittbehandling

14.Sykdomsbehandling

15. Kjørerens egeninnsikt

B. I KONKURRANSER

  1.Kjørers målsetting
1.1 Hundenes alder og modenhet
1.2 Nivå på treningen og forberedelsene

  2.Homogenitet i spannet

  3.Fart og kjøremåte/-lengde
3.1 Kjøre på svakeste hunds premisser
3.2 Vurderingen av hver enkelt hunds kapasitet

  4.Hviletid og hyppighet  

  5.Kjørestil og -teknikk

  6. Ivaretagelse av hvert individ i spannet

  7.Foring

  8.Diaré

  9.Sikring av hundenes ve og vel gjennom løpet

10.Halm, dekken og tepper

11.Hvordan opptre når vi ser hund/hunder som:
11.1 Halter
11.2 Hoster og harker
11.3 Kaster opp
11.4 Trekker ikke/slakk bakline
11.5 Sjangler
11.6 Henger på nakkelina
11.7 Kaster seg ned
11.8 Har diaré/løs mage
11.9 Har blodig diaré
11.10 Har mørkt urin
11.11 Har fått forfrysning
11.12 Ikke vil ta snack
11.13 Ikke vil spise på sjekkpunkt
11.14 Er mager
11.15 kke vil gå ut fra sjekkpunkt

11.16 Stopper opp i sporet
Hundene skal kjøres fra sleden. Når kjøreren stadig vekk må løpe frem og strekke ut midtlina, og/eller når kjøreren stadig vekk må bytte posisjon på hundene i spannet, er tiden inne for å hvile, eller, som siste utvei, bryte løpet. 

12.Sportsånd

C. EVALUERING OG ETTERARBEID

  1. Restitusjon

  2. Oppbygging

Vis mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Close