Femundløpet innfører betalingsløsning på egen mediedekning

Jon Anders Kokkvoll, daglig leder/koordinator i Femundløpet. Foto: Privat

Femundløpets nettside og mediedekning vil fra i år få en betalingsløsning. Bak den legges også resultatservice og gps-trackingen. Det skaper reaksjoner.

Av Monica Celius

På førstesiden på Femundløpets nettside må man nå velge mellom en betalingsløsning eller å gå rett til hjemmesiden. Betalingsløsningen heter Femundløpes Inside og koster kroner 99. Der skal man få full tilgang til alle artikler, full tilgang til resultatservice og full tilgang til GPS-tracker.

– I hvor mange dager varer abonnementet man betaler kr. 99 for?

– Det varer gjennom hele løpet pluss en periode rett i etterkant. Så snart arrangementet er avsluttet på en tilfredstillende måte og vi har fått oppsummert, vil alt som har vært bak betalingsløsninga legges ut åpent for alle.

– I betalingsløsningen heter det at man får full tilgang til resultater og GPS-tracker. I det høres det ut som man kan få en begrenset tilgang til disse selv om man ikke velger betalingsløsning, stemmer det?

– Når det gjelder track-systemet og resultatservice vil det i sin helhet ligge på Inside. Men vi vil i tillegg ha flere webteamet som vil legge ut reportasjer og saker som vil være åpent for alle. Vi har folk med god kompetanse på alle teamene, deriblant Marit Beate Kasin og Thomas Wærner på 600, Sjur Åsgård (som også er medieansvarlig på Inside) og Christine Karijord på 400, og Eirik Bækken og Morten Haugseggen følger Junior.

– Hva er bakgrunnen?

– Bakgrunnen ligger i at vi som løpsarrangør registrerer at det er veldig tungt å få tak i midler fra sponsorater. Dette har forandret seg veldig de siste årene. Så vi har brukt mye tid for å finne hvilken retning vi skal gå for å få gjennomført Femundløpet. Det er jo ikke gratis å arrangere et løp. Kun 1/3-del av utgiftene blir dekket inn av påmeldingsavgifter. Vi har store kostnader til veterinærteam og løypekjøring, samt at K2-resultatservice og gps-tracker koster oss rundt 200.000-300.000 kroner. Vi ønsker nå å se om det er en betalingsvilje blant dem som vil følge løpet. I fjor var TV 2 med, med god respons, men det ble en stor utgift for oss, som vi ikke klarte å få dekket inn ved sponsormidler. Men vi fikk profilert sporten på en svært god måte. Da det ble klart at TV 2 ikke blir med i år, spurte vi oss selv om det kanskje er bedre at vi griper tak i denne muligheten på egen hånd. Vi ser her en mulighet for å ha et kassaapparat i løpet, og det er veldig begrensede mulighet for hvor vi kan klare å få inntekter.

– Har dere gjort noen undersøkelser på hvor stor viljen er blant publikum til å betale for tilgang til artikler fra Femundløpet, resultatservice og gps?

– Det er ikke blitt gjort noen markedsundersøkelser på dette. Vi har sett til storebror Iditarod som har bygget opp Insider over mange år og leverer god kvalitet. Den versjonen vi kommer med nå er start på en utvikling som vi tror er uungåelig. På denne måten kan vi generere inntekter til Femundløpet som igjen vil kunne gi økte premiemidler, blant annet.

– I en epost bladet Hundekjøring mottok nylig, med spørsmål om vi ville bli med å sponse Femundløpet – noe vi ikke gjør som uavhengig presse – står det at «Vi har per i dag ingen konkrete tall å vise til når det kommer til synlighet ettersom dette er helt nytt, men sett i betraktning de svært gode tallene på Femundløpets Facebookside har vi stor tro på at synligheten vil være meget god». Er tallene fra Facebook-siden det eneste grunnlaget dere har for å anta at dette vil bli en suksess?

– Vi har også bakgrunnstallene fra gps-trackingen, med 56.000 unike brukere i 2017. I 2016 var tallet rundt 47.000. Antall følgere på Facebook forteller oss også at interessen er stor og at Femundløpet har en appell.

– Dere er ikke bekymret for at det vil bli atskillig færre som kommer til å følge løpet i år når så mye av informasjonen legges bak en betalingsmur?

– Vi er forberedt på at vi ikke vil oppnå det samme antall følgere i år som vi har hatt tidligere. Intensjonen er at det skal leveres gode artikler i forkant og underveis i løpet, hele døgnet. Vi håper at det vil generere god aktivitet på nettsiden.

– Jeg antar at det er lagt en del ressurser i Inside-opplegget. Hvem tar den økonomiske risikoen hvis det viser seg at færre enn antatt vil betale for tilgangen?

– Den tar løpet mye av selv. I tillegg har vi fåttt god økonomisk støtte fra Fjellregionen, som mener at dette er en riktig satsning. Det samme har vi fått fra Hedmark fylkeskommune, som går tungt inn i Femundløpet i de kommende tre årene. De ønsker å bruke Femundløpet som et bindeledd i regionen og som en del av deres satsning på reiseliv, matkultur og verdensarv.

– «Det er underholdningsbiten som legges i Femundløpet Inside», skriver dere i en pressemelding. Da definerer dere altså resultatservice og gps-tracingen som ren underholdning?

– Ja, det er jo idrett, det er der konkurransen blir synlig.

– Vi har fått flere henvendelser fra kjørere som synes det er en dårlig idé å legge resultatene og tracingen bak betalingsmur. En, som ønsker å være anonym, sier at «dette er enda en ting som gjør at man får følelsen av at vi kjørere er til for Femundløpet, mens det kanskje burde være omvendt». Hva er din kommentar til det?

– Uten løp hva er sporten da? Og løpene må finansieres på et vis. Det at vi nå velger å ta grepet med Inside er en risikosport, det er jeg fullstendig klar over. Men jeg tror at dette vil være fremtiden for å få arrangementet finansiert. Vi ser akkurat det samme innenfor andre idrettsgrener. Vi registrerer at de fleste medier, inklusiv bladet Hundekjøring, har mange av sine artikler som +saker

– I kjøpsbetingelsene for Inside-tilgangen står det at «Tjenestens innhold (tekst, bilder, film) oppdateres av redaktører for Femundløpet AS». Hvem er disse redaktørene?

–  Sjur Åsgård er redaktør for Inside, og vi har en stab hos Frontal Media – som har stått for utviklingen av konseptet – som vil drifte det hele døgnet mens løpet pågår.

– Får pressen tilgang til Inside?

– Vi har hatt en runde på dette lokalt og bestemt oss for å håndterer alle likt, så pressen må også betale for å få tilgang.

– Til sist, dere har valgt å gi løsningen et engelsk navn – Inside, betyr det at engelskspråklige får det samme tilbudet – altså at alt vil bli oversatt til engelsk?

– Det vi levere nå er vårt første år og Inside skal utvikles over en treårsperiode. Vi har internasjonal deltagelse, så intensjon på sikt er å levere en god engelskspråklige versjon også. Men der det er snakk om engelskspråkelige utøvere, blir det selvfølgelig engelskspråklige intervjuer.

———–

Bladet Hundekjøring har hørt med Finnmarksløpet om de også vil legge gps-tracking og resultatservice bak betalingsmur i år. Til det svarer pressesjef Trond Anton Andersen er klart:

– Nei.

Og når vi spør om det betyr at de ikke planlegger noen form for betalingsløsning på sine nettsider, svarer han at de ikke har noe på gang foreløpig.

Vis mer

Relaterte artikler

Close