Gåsbustriden er ikke over

Vang Almenning har valgt å anke dommen fra Hedmark Tingrett til Eidsivating lagmannsrett.

I slutten av oktober kom meldingen som mange hadde ventet på. Hamar Trekkhundklubb vant rettstriden mot Vang Almenning om retten til å fortsette med sin eksistens på Gåsbu. Nå har Vang Almenning anket dommen til Eidsivating lagmannsrett, og dermed venter nye runder i rettsalen for et av Norges viktigste anlegg for sprint og mellomdistanse.

– I ankeerklæringen går Vang Almenning rett i strupen på dommeren i tingretten, og angriper dommeren og ikke saken! sier Kjetil Hillestad og mener at ankeerklæringen fremstår som rotete og vaklende.

Kjetil Hillestad (Foto:Privat)

Grundig dom
Tingrettens dom er på 26 sider og fremstår som grundig og reflektert i følge Hamar Trekkhundklubb.

De viser blant annet til punkter i dommen som «Ut fra en helhetsvurdering kan retten ikke se at det er sannsynliggjort noe vesentlig mislighold av leieavtalen fra HTKs side» og at «vilkårene for å heving av leieavtalen fra 1997 er ikke oppfylt, og dermed er det heller ikke grunnlag for å kreve fraflytting, fjerning av bygninger og installasjoner mv.» (sitat slutt)

– Hamar trekkhundklubb har vunnet saken fullt ut, heter det i dommens konklusjon og Hamar  Trekkhundklubb lurer på om Vang Almenning har blitt tilstrekkelig orientert om disse klare føringene som ligger i dommen.

Tilsvar kommer
Innen 8.januar vil Hamar Trekkhundklubb gi sitt tilsvar i saken, og vil da påvise at Vang Almenning bygger sin sak på ytterst spinkelt grunnlag. Ikke bare spinkelt, men også på et misforstått rettslig og faktisk grunnlag.

– Dagens avtale har løpt i ro og fordragelighet i henimot 20 år før Vang Almenning valgte å selge hyttetomter kun et stenkast unna det området som er regulert til hundesport, forteller Hillestad og synes Vang Almenning nå opptrer desperat.

– Vi strakte ut en hånd til Vang Almenning etter å ha vunnet saken fullt ut,og foreslo konkrete tiltak for å redusere eventuelle belastninger for nærliggendehyttenaboer ved bl.a. å flytte aktiviteten lenger unna de «nye hyttenaboene» på Gåsbu.

Snudde på femøringen
Det ble gjennomført et møte med styret i Vang Almenning som klubben oppfattet som konstruktivt, men bare for å oppleve at Vang Almennning i stede nå har gjort en «kuvending».

– I stede for å fortsette en konstruktiv dialog med oss, så har Vang Almenning lagt opp til at all parkering i stede må foregå mye nærmere «de nye hyttenaboene» enn om man hadde benyttet arealer lenger vekk fra «de nye hyttenaboene», slik Hamar Trekkhundklubb har praktisert i mange år, og som Vang Allmenning har tatt seg betalt for gjennom flere år, sier Hillestad.

Tilbake til aggregater?
Vang Almenning har, uvisst av hvilken grunn, også nektet HTK å benytte strøm fra strømstolpene som etter den tidligere almenningsbestyrers initiativ ble lagt opp for å redusere bruk av ikke lydløse aggregater.

–  Det betyr at man nå er henvist til å benytte bensinaggregater, noe som igjen vil kunne lede til en uønsket irritasjon for «de nye hyttenaboene», men dette får Vang Almenning selv ta ansvaret for, mener Hamar Trekkhundklubb.

Tagger
Vis mer

Knut Sandersen

Nettredaktør og markedssjef for Hundekjøring, med tyve års erfaring fra nyhets- og sportsjournalistikk.

Relaterte artikler

Close