Haaland legger opp

Inger-Marie Haaland gir seg om konkurransekjører i Norge. (Foto: Therese N. Andersen)

I sporet av at juryen opprettholdt sin første kjennelse om diskvalifisering, har nå den meritterte løperen fått nok. Inger-Marie Haaland legger opp som profesjonell konkurransekjører, og løpshundene er lagt ut for salg.

Av Knut Sandersen

– Det er ikke kjekt lenger å konkurrere, og jeg har fullstendig mistet tilliten til hele systemet, sier Haaland til Hundekjøring. Hun føler seg uryddig behandlet og sier at dette vil hun ikke lenger utsette seg for.

Føler seg forfulgt

– I første omgang trodde jeg det var tilfeldig at det ble meg, men nå er jeg av en annen oppfatning. Det har kommet meg for øret så mange uttalelser fra ulike hold den siste tiden, at dette ligger det noe mer bak enn bare påstandene om en halt hund. Noen er ute etter å ta meg personlig, mener Haaland.

Tidligere hadde Forbundet bestemt at saken mellom Inger-Marie Haaland og juryen i Femundløpet skulle behandles på nytt, hvilket den også ble 29. mars på Idrettens hus. Tilstede i møtet var Haaland, og fra juryen møtte tre jurymedlemmer i TD Eilert Hesthagen, løpsleder Roger Legård og løypesjef Lars Ivar Eide.

– Jeg fikk beskjed kvelden før om at det kun kom tre fra juryen i møte, og jeg skulle nok i etterpåklokskapens lys nektet å møte opp. Når jeg så møtte opp ønsket jeg å gjøre lydopptak fra møte, men det ble jeg nektet. Resultatet ser man på trykk i juryens avgjørelse. Nemlig at de skriver «Juryen kan ikke se at det er fremkommet vesentlige nye momenter til saken etter intervju/samtale med Inger-Marie Haaland.» Jeg hadde forberedt meg og hadde en liste med momenter, samt hadde med meg video av målgangen, men ingenting av dette er tatt med i vurderingen. At juryen ikke har fått fremlagt nye momenter er ren og skjær løgn og viser at man i NHFs system er regelrett rettsløs, sier Haaland.

Manglende oppmøte

Veterinæren som hadde klaget inn Haaland møtte heller ikke til møtet, selv om Haaland hadde presisert at hun ville møte vedkommende som hadde klaget henne inn. I henhold til forbundets eget løpsreglement i punkt 4.4.2 heter det «Utøvere som er gjort til gjenstand for rapport om regelbrudd, kan kreve å få avgi forklaring overfor Juryen, og i nærvær av den som innga protest snarest mulig og før en beslutning er fattet av juryen.»

Hun peker også på skjevheten i juryens sammensetning ved at det kun er én av de fire representantene som er satt til å tale kjørerens sak, mens de tre andre består at løpsleder, teknisk delegert og løypesjef. Ifølge Haaland hadde ikke Eilert Hesthagen, som var forbundets teknisk delegerte under årets Femundløp, klart å få kontakt med styremedlem Lisbeth Aune i måneden før jurymøte.

Hundekjøring har vært i kontakt med Eilert Hesthagen, men han ønsket ikke å kommentere saken. Han var opptatt med et løp, og kunne ikke se at at det var noe å kommentere ytterligere.

Saken kan åpne opp for nye rutiner

2.visepresident i NHF og løypesjef under Femundløpet, Roger Leegaard, sier at det var synd at Aune ikke kunne møte og at hele saken er kjedelig for sporten. Han mener det trengs nye rutiner inn for å sikre at kjørerne oppfatter klart og tydelig de anbefalingene som blir gitt av veterinærene.

– Kjørerne blir slitne under slike løp, og da må vi sikre oss at de anbefalingene som blir gitt av veterinærkorpset faktisk blir oppfattet. Vi er helt avhengig av veterinærkorpset, og i kjølevannet av denne saken så må vi se på hvordan kommunikasjon foregår i dag og hvordan den kan forbedres, sier Leegaard.

Han åpner også samtidig opp for en diskusjon på hvor man skal legge lista.

– At en hund halter under løp vil oppstå også i fremtiden, og det er derfor viktig at man kommer til en felles forståelse for hva som er akseptabelt. Det er utrolig viktig at man ikke svekker tilliten til veterinærene som er satt til å ivareta dyrevelferden i sporten vår, avslutter Leegaard.

Tagger
Vis mer

Knut Sandersen

Nettredaktør og markedssjef for Hundekjøring, med tyve års erfaring fra nyhets- og sportsjournalistikk.

Relaterte artikler

Close