Innlegg: Kaster seg på mobbebølgen: Hold deg til fakta, Berge

Jeg leser med interesse veterinær Geir Eirik Berges uttalelser og angrep på schæferhundens fysiologiske skavanker. I den forbindelse er det uhyre viktig at veterinæren forholder seg til fakta, ikke populistisk spekulasjon. Når han begynner å sammenlikne utstillinger med missekonkurranser og Kinas sammensnøring av barns føtter, blir dette langt over grensen for useriøsitet for min del. Angrepet, ført i pennen av Berge selv, ble fremmet i magasinet Hundekjøring nr. 1 2014.

Av Lasse Evensen, journalist samt eier og oppdretter av schæferhunder. Bildet over: Foto privat.

Før jeg går videre. Schæferen er IKKE en rase som er i dyp genetisk krise. Dette er en total feilinformasjon og basert på synsing. La meg peke på syv vesentlige faktafeil i Berges innlegg som ikke kan sees på som noe annet enn et forsøkt karakterdrap på schæferhunden.

Faktafeil 1: Sykdomsbilde

Ifølge veterinærers egne statistikker, er ikke schæferhunden blant de 20 mest sykdomsbelastede raser i Norge. Ifølge Berge får man fort et inntrykk av at dette er Norges verste rase.

Faktafeil 2: Mentalitet

Schæferhunden er den mest brukte brukshunden av alle raser. Alle hunder som brukes i avl innenfor reglene til Norsk Schæferhund Klubs har minimum BH og norsk avlskåring. De aller fleste har minimum IPO1 samt tysk avlskåring som er den beste garantien for at hundene er mentalt skikket. Hva er god eller dårlig mentalitet? En ting er å være egnet som brukshund. En annen ting er som familiehund. Viktig for meg: 90% av alle schæferhunder i Norge blir solgt som familiehund og derfor må fungere sosialt.

Faktafeil 3: Sykdomsplager og statistikk

Norsk schæferhundavl er den avlen i verden hvor man vet mest om sykdomsplager på foreldredyr i generasjoner ved hjelp av DNA samt mange ti-års statistikker på HD-og AD-plager. Det er ikke lov å avle på individer med disse plager. Statistikken for HD/AD på schæfer har blitt betydelig bedre de siste årene.

Faktafeil 4: Innavl

I motsetning til de fleste andre raser, finnes det klare regler for graden av innavl og dette er mye mindre utbredt i schaferhundavl enn andre raser. Man parrer bla. ikke med besteforeldre slik Berge påstår. Ei heller er det lov med onkler og tanter. Jeg har selv bla. en avlshanne som er totalt uten innavl i sin stamtave. På avlsutstilling og fremvisning av avlsklasser samt kåring av beste oppdretter, premieres ulike kombinasjoner UTEN innavl.

Faktafeil 5: Skader basert på anatomi

Berge påstår: ”Med slik uheldig anatomisk utforming ligger det an til fysiologiske feilbelastningeri både bakre korsrygg, haseledd og ikke minst kneledd og deres korsbånd”. Dette er feil. Schæferhunden har ikke flere HD skader enn andre raser, skader i haseledd samt korsbåndskader er så godt som ikke eksisterende hos rasen kontra andre mer rettbeinte raser. 

Faktafeil 6: Allergi

Sitat: ”som så mange andre schæfere, kraftig allergi”. Allergier er ikke mer utbredt hos schæfer enn hos andre raser. Det finnes INGEN statistikk som bekrefter det motsatte. 

Faktafeil 7: Utstillinger som avlsbasis

De aller fleste norske oppdrettere av schæferhund ser på mange parametere når de skal avle, ikke utelukkende på utseende slik Berge påstår. På alle verdens ”siegerutstillinger” inklusivt den norske, må alle voksne hunder over to år gjennom en mot og kamp-prøve basert på IPO-kunnskaper. Består de ikke denne testen, når de heller ikke opp i utstillingen. Dette blir lagt stor vekt på. Vet Berge om andre raser med disse krav? Innenfor ren brukshundschæfer er det KUN bruksegenskaper som teller i avlen.

BASTANT

Det som bekymrer, er at veterinær Geir Eirik Berge er ekstremt bastant i sine uttalelser når det gjelder avl. Han snakker som om genetikken er en total forutsigbar vitenskap. Ja, mulig den til en viss grad er det rent teoretisk men ikke i praksis. Jeg skjønner av Berges uttalelser at han neppe kan ha mer peiling på dette enn mange oppdrettere som i motsetning til vitenskap har masse erfaring. Det hadde for øvrig vært spennende å høre hva slags erfaring Berge selv har med oppdrett. Jeg legger merke til at han har hatt en omplasseringshund av rasen schæfer fra en kjent oppdretter i Norge. Er det alt? Berge er tydeligvis oppgitt over schæferhundrasen. Mon tro om hans bekymringer ligger i egen sorg over eget individ?

MISSEKONKURRANSER

Siden Berge er så opptatt av å sammenlikne hundeavl med missekonkurranser og kinesiske bisarre tradisjoner, regner jeg også med at han har oppdaget at selv om man ”parrer” to vakre, sunne og anatomisk perfekte mennesker uten kjente verken

sykdommer nå eller i tidligere generasjoner, bør ikke dette resultere i perfekte avkom som er ditto sykdomsfrie. Når han kritiserer sin egen hund med basis i at hans hund hadde topp premierte foreldre men likevel var full av problemer, blir hans utsagnet sett i lys av ”menneskeeksemplet” mildt sagt merkelig. Avl og genetikk er av den grunn ingen eksakt vitenskap før man bevist begynner med genmanipulering. I avl kan man ikke garantere noe. I et kull på 10 kan kun et individ få HD/AD eller andre plager mens andre kan gå fri.

Det er i Norge, etter det jeg erfarer, lov for fettere å gifte seg samt formere seg innefor homo sapiens(mennesker). Jeg regner med at Berge er sterkt i mot dette også, sett med bakgrunn i hans uttalelser i sinn nevnte innlegg om innavl. I sin velformulerte, dog så lite faktabaserte innlegg, lefler Berge med synspunkter. Mannen har tydelig autoritet innenfor hundekjøring. Men det ser ut som om han velvillig kaster seg på en mobbebølge mot schæferhunden som er mer populistisk enn vitenskapelig bevist. Det bør enhver veterinær holde seg for god til. 

I TRUSA

Jeg legger merke til at han bruker uttrykket ”keiseren går naken”. I dette tilfellet spankluerer Berge kun rundt i trusa uten å kjenne varmen. Som kvaliteten på mange oppdrettere, er ditto kvalitet også sterkt varierende innenfor veterinærstanden. Berge gjør mange feil. Som basis for sine uttalelser om schæferens utseende bruker han blant annet bilder fra bladet schæferhunden. Når han således gjør det, kan jeg på mange måter forstå hans kritikk. Fakta er at disse bildene i altfor stor grad er misvisende. Mange raser ville sett slik ut hvis de ble oppstilt på samme måten med knekk i bakbeina. De aller fleste schæferhunder ser jo ikke slik ut når de står vanlig oppstilt. Det er fotografisk bevist en mengde ganger. Samtidig skiller ikke Berge på brukshundschæfer og utstillingsschæfer. Dette er i prinsippet to forskjellige hunder.

RETT SKAL VÆRE RETT

Men jeg skal gi Berge rett i en ting: Sterkt overvinklede hunder langt utenfor rasestanderden på schæfer som ser forkrøplet ut er ikke pent. De fleste schæferhunddommere premierer heller ikke dette selv om enkelte dommere dessverre gjør det. Dette liker jeg svært dårlig. Jeg er også sterkt kritisk til mange oppdrettere som driver med maratonavl i den hensikt å få penest mulig individer, som lar hunder leve sitt liv i en kennel og kun blir tatt ut til utstillinger eller trene brukshundtrening. Etter det jeg erfarer, har enkelte oppdrettere av rasen produsert langt over 200 valper på et år. Likeså er jeg sterkt kritisk til den avlen som drives uhemmet utenfor norsk schæferhundklubbs regler. Her avles det ukritisk på ofte syke individ bare fordi noen synes at de har ei flott tispe eller en fin hannhund. Såkalt bakgårdsavl er dessverre sterkt utbredt i schæferhundrasen og mye av rasens rykte er begrunnet i at folk kjøper hunder på billigsalg uten å tenke på hva de kjøper og hvem som avler.

Det ville derfor vært på sin plass for en veterinær med troverdighet å gjøre tilstrekkelig research før han skjærer alle over en kam.

I GLASSHUS

Siden Berge er fast spaltist i Hundekjøring: Jeg regner selvfølgelig med at han således er sterkt kritisk til deler av hundekjøringens hundehold, ditto individers sosialisering til mennesker, innavl, sykdomsoppfølgning, skader og påkjenninger under løp, røntging av individer for HD og AD samt at man unnlater å avle på individer med allergier etc til tross for at de er gode til å løpe samt blanding av raser. Kan Berge sitte i glasshus her?

Eller var jeg urettferdig nå? Som tok alle hundekjørere og oppdrettere av sportens hunder under en kam? Ja, jeg var det. Unnskyld.
 

Les også Avl: Går keiseren fortsatt uten klær? og Kommentar til Går keiseren fortsatt uten klær?

Diskuter saken på våre Facebook-sider

Vis mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Close