Livmorbetennelse – symptomer og behandling

Livmorbetennelse kalles på fagspråk for pyometra og defineres som pussdannelse inne i selve livmorlegeme. Utvikling av livmorbetennelse skjer vanligvis i tiden 1-12 uker etter løpetid.

Tekst: Nannestad Dyreklinikk Foto: Nannestad Dyreklinikk

Livmorbetennelse kalles på fagspråk for pyometra og defineres som pussdannelse inne i selve livmorlegeme. Vanligvis deles pyometra inn i to typer:

Åpen pyometra: Ved denne formen kommer det puss/verk ut fra vulva. Det vil si at livmorhalsen (cervix) er åpen og det er dermed passasje ut for verk. Eier oppdager ofte at hunden har utflod som ikke ligner på løpe-tidsflytninger.

Lukket pyometra: Her vil eier ikke kunne se noen flytninger fra kjønnsorganet, da livmorhalsen er lukket og pusset ikke kan renne ut, men akkumuleres i livmoren. Dette er den mest akutte form for livmorbetennelse, og kan bli livstruende på kort tid.

Hvordan oppstår pyometra?
Utvikling av livmorbetennelse skjer vanligvis i tiden 1-12 uker etter løpetid. I forkant av sykdommen utvikler tispen cystic endometrial hyperplasi, som på en enkel måte kan oversettes med en cystedannende vekstøkning av hulrommet (lumen) i livmoren. Denne utviklingen av vevet i livmoren skjer på grunn av hormonpåvirkning. Etter hver løpetid, uavhengig av om tispen er parret eller ikke, vil eggstokkene (ovariene) produsere hormonet progesteron. Dette hormonet stimulerer blant annet til vekst og aktivitet av kjertler i tispens livmor. Under løpetiden produseres også østrogen, som er et av tispens kjønnshormon. Østrogen øker antall reseptorer/mottakere for progesteron, slik at dette hormonet får ekstra god påvirkning på livmoren i tiden etter løpetid, og er derfor en medvirkende faktor for utvikling av livmorbetennelse. På grunn av dette får noen hunder en opphopning av væske og cystedannelse i livmorhulen, som kan utvikle seg videre til en betennelse i livmoren.

Bakterier har i denne fasen lettere tilgang til livmoren, på grunn av en delvis åpen cervix. Urinsekret fra urinveiene og skjeden er et ypperlig vekst-medium for bakterier, som formerer seg og skaper en alvorlig infeksjon. Etter hvert blir tispen kraftig allment påkjent, og det oppstår en systemisk forgiftningstilstand i kroppen: Hele kroppen blir etterhvert rammet, flere organger blir angrepet fordi giftstoffene spes med blodet til hele kroppen. Nyrer og lever blir ofte hardest rammet og en av farene er utvikling av nyresvikt.

Hvem får livmorbetennelse?
Alle tisper som ikke er sterilisert (ovarie hysterektomert), dvs hvor livmoren og eggstokker er fjernet, kan utvikle livmorbetennelse. Det er likevel vanligst at dette rammer godt voksne hunder, som har hatt mange løpetider. Imidlertid ser vi hvert år på klinikken noen få tilfeller av livmorbetennelse på unge hunder mellom 1-3 år. Det er ikke påvist noen rasedisposisjon eller arvelig disponering innenfor visse linjer. Imidlertid vil hormon-injeksjoner som brukes i forbindelse med utsettelse av brunst, og dermed påvirker tispens normale syklus, være en disponerende faktor for utvikling av pyometra. Disse hormoninjeksjonene gir i tillegg større risiko for utvikling av jursvulster hos hunder, og frarådes derfor å bruke uten at eier har tenkt nøye gjennom disse mulige bivirkningene.
Tisper som er drektige, men hvor valpene dør i fosterlivet, har også en noe større risiko for utvikling av sykdommen.

Symptomer 
Mange hunder får en forandring i allmenntilstanden, hvor de blir noe nedstemt. Tispen spiser ofte dårlig og noen kaster også opp. Derimot drikker mange hunder mye. Forøket drikkelyst er et klassisk symptom på begynnende livmorbetennelse. Bakteriene produserer avfalls- og giftstoffer (toksiner) som etter hvert spres med blodet, og kan da gi en systemisk forgiftning av hunden. 
Noen hunder får feber, og blir veldig slappe. Ofte oppdager eier at dyret slikker seg mye, og det kommer puss fra kjønnsåpning. 
En lukket pyometra er ofte meget akutt, siden pusset akkumuleres i livmorlumen. Tispen blir da ofte raskt alvorlig syk. Sykdommen kan være livstruende. I ytterst konsekvens kan livmoren sprekke, og hele bukhulen blir full av puss. Er man som hundeeier usikker på hundens allmenntilstand eller mistenker pyometra, ikke nøl med å ta kontakt med veterinær. Dette er ikke noe hunden kan bli frisk av på egen hånd.

Diagnose
Ved puss eller flytninger fra vulva som ikke ser ut som løpetidsblødninger, er sannsynligheten stor for at det er livmorbetennelse. Tispene er ofte ømme i buk ved palpering, og noen ganger har de også tydelig større bukomfang. Røntgen eller ultralyd vil bidra til å verifisere diagnosen. En blodprøve vil gi en indikasjon på hvor kraftig allmennpåkjent tispen er, ut fra stigningen av antall hvite blodceller, samt om toksin-produksjonen har gitt skader på andre indre organ som for eksempel nyrer.

Behandling
Kirurgisk behandling hvor man fjerner eggstokker og livmor er den beste behandling. Ved påvisning av pyometra er det viktig å operere så raskt som mulig, fordi tispens tilstand raskt kan forandre seg og bli akutt, etter hvert som afallstoffer/tokiner spres i kroppen og kan påvirke andre viktige organer. Nyrene er ofte følsomme for toxiner, og i forbindelse med pyometra ser vi ofte også påvirkning og skader på nyrene. Begynnende nyresvikt er ofte reversibelt. Nyrene får tilbake sin normale funksjon når problemet, her livmorbetennelsen, blir fjernet. Å fjerne livmor og eggstokker er et rutineinngrep, og i utgangspunktet forbundet med lav risiko. Tisper med pyometra er syke og har dermed nedsatt motstandskraft. Derfor er risikoen ved kirurgi og anestesi alltid noe større. Jo tidligere en får verifisert diagnosen og satt i gang behandling, dess bedre er prognosen. Medikamentell behandling med antibiotika er sjelden vellykket over tid. Man kan stoppe utviklingen noe, dersom cervix er åpen og pusset kan komme ut, men sykdommen vil nesten alltid komme raskt tilbake. For tisper planlagt for avl, kan man prøve å kombinere ulike typer hormon-medikamenter, som sammen med antibiotika kan bidra til å tømme livmoren for puss. Det er da anbefalt å parre tispen på neste løpetid, fordi faren for oppblomstring av tidligere livmorbetennelse er stor.

Vis mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Close