Vaksinering av hunder

Vaksinering beskytter hunden mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. I tillegg bidrar det til å holde et lavt smittepress for hele den norske hundebestanden.

Av Svein Stueland. Fra Hundekjøring nr. 1 2012. (Spalten skrives av veterinærene ved Nannestad- og Gjerdrum Dyreklinikk) / Bilde: Svein Stueland på fellesvaksinering i regi av Oslomarka trekkhundklubb på Bysetermåsan, 2007. Foto Kjersti M. Godin Mjærum

Vaksinasjonsrutiner
Hunder bør vaksineres rutinemessig- mot parvovirus, valpesyke og smittsom- leverbetennelse. Løpshunder er pålagt å ha godkjent vaksine mot disse sykdommene, og vaksinasjonsattest- kreves på hunde-stevner og -løp. Vaksiner mot disse sykdommene varer vanligvis i 3 år.

I tillegg er det mange som velger- å vaksinere hundene mot kennelhostekomplekset for å unngå infeksjon- i øvre luftveier med påfølgende avbrekk i trening og konkurranser. Vaksine mot kennelhoste er frivillig, ettersom det ikke er krav om dette på hundeløp. Her er det forskjellige vaksiner- med varierende komponenter og effekt på det norske markedet, og effekten varer vanligvis opp til ett år. Levende vaksine som sprutes inn i nesen har vist seg å gi spesielt god beskyttelse mot kennelhoste.

Anbefalt vaksine-regime
· 8 ukers alder (ved stort smittepress): Vaksine mot parvovirus
· 12 ukers alder (anbefales alle): Vaksine mot parvovirus, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste.
· 1 års alder: Vaksine mot parvovirus, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste.
· Revaksine hvert 3. år mot parvovirus, valpesyke og smittsom leverbetennelse.
· Årlig revaksine mot kennelhoste.

Anbefalt grunnimmunisering kan variere noe mellom vaksineprodusentene. Bare friske dyr skal vaksineres, og hundene bør skånes for ekstra påkjenninger eller unødig smittepress de første dagene etter vaksinasjon. Konkurransehunder og hunder i hard fysisk trening bør vaksineres i rolige perioder.

Uvaksinerte hunder i en kennel kan utvikle alvorlig sykdom etter smitte fra vaksinerte hunder som drar med seg bakterier og virus hjem til kennelen- fra andre hunder i trening og konkurranser. Derfor bør alle hunder- i en kennel vaksineres regelmessig fra 12 ukers alder, og det kan med fordel lages rutiner for å gjennomføre dette på en bestemt del av året. Sommeren er ofte et gunstig tidspunkt for konkurransekjørere som starter treningen tidlig på høsten.

Dersom man ønsker å beskytte hundene mot kennelhoste, kan nesevaksinen med fordel utsettes til noe senere på høsten slik at man er sikker på å oppnå fullgod effekt av vaksinen gjennom hele løpssesongen. For trekkhunder er det krav om at hunder skal vaksineres senest 14 dager før konkurranser.

Virkning & bivirkninger
Vaksinen tilfører hunden en ufarlig variant av en mikroorganisme som hunden skal beskyttes mot. Dette gjør at hundens immunforsvar aktiveres, og gjør den motstandsdyktig mot denne sykdommen.

Tisper som er godt vaksinert trenger ikke ekstra vaksiner under drektigheten.- Dersom hun ikke er vaksinert før, er det viktig å vaksinere henne under drektigheten slik at hun har antistoffer i melken når valpene blir født. Nyfødte valper får tilført beskyttende- antistoffer fra moren via råmelk det første levedøgnet, slik at valpene beskyttes mot visse sykdommer de første leveukene. Valper bør likevel være forsiktige med kontakt med andre hunder i tiden før de er vaksinert.

Bivirkninger av vaksiner er sjeldne, men kan opptre blant annet som slapphet og noen ganger ufarlige lokalreaksjoner/hevelser på injeksjonsstedet. Det kan være noe økt risiko for bivirkning av vaksiner dersom hunden vaksineres i en hard trenings-periode, og det anbefales derfor å la hunden hvile noen dager etter vaksinering. I helt spesielle tilfeller kan hunden få en alvorlig anafylaktisk- reaksjon (sjokk) som krever rask veterinærbehandling, men dette vil eventuelt opptre umiddelbart (innen en halv time) etter vaksinering slik at veterinæren oftest er i nærheten.

Utenlandsreise
Myndighetene har strenge regler for import av hunder til Norge og tilbakeførsel av hunder som har oppholdt seg i utlandet. Fra 1. januar 2012 er det nye regler, og blant annet er krav om rabiesvaksine noe forandret: Ved innføring av hund fra EU/EØS-land og listeførte 3. land, kan hunden tas inn til Norge 21 dager etter rabies-vaksine, og tidligere krav om blodprøve for rabies-antistoff bortfaller. Merk likevel at det fremdeles er krav om blodprøve for rabies-antistoff ved innføring av hund fra ikke-listeførte 3. land (de fleste land utenfor EU/EØS og Nord-Amerika). I tillegg er det andre krav som går på ormekur og antall hunder man planlegger å innføre. Blant annet kreves det sertifikat fra Mattilsynet i tillegg til hunde-id-pass ved innførsel av mer enn fem hunder. Dette er spesielt aktuelt for hundekjørere som skal fra EØS/EU-land til Norge eller norske hundekjørere som skal tilbake til Norge (unntatt fra Sverige). Dersom du planlegger utenlandsreise med hundene dine, anbefales fremdeles- grundig planlegging. Ta gjerne kontakt med din veterinær eller Mattilsynet for oppdatering på de siste reglene i god tid før reisen. I tillegg til rabies-vaksine anbefales det også vaksine mot leptospirose for hunder fra middelhavsland og Øst-Europa.

Reise til/fra Sverige: Ikke krav om rabies-vaksine eller restriksjoner på antall hunder. Det kreves behandling mot revens dvergbendelorm innen de siste 48 timene før innførsel til Norge.
Merk: Reglene for import og innførsel av hunder til Norge fra utlandet er stadig i endring, og det anbefales alltid å undersøke regelverket før reisen.

Kort info om sykdommene
Valpesyke: Skyldes et paramyxovirus som kan gi stor dødelighet. Voksne hunder kan også bli syke, men valper er spesielt utsatt. I Norge er en stor del av hundepopulasjonen vaksinert, og sykdommen er sjelden. Det har likevel vært valpesykeepidemier som viser at sykdommen kan bryte ut om man ikke vaksinerer.

Smittsom leverbetennelse: Skyldes et adenovirus som først og fremst angriper leveren. Sykdommen finnes sporadisk i Norge, men vaksinene er svært effektive og kan forebygge sykdommen om man vaksinerer.

Parvovirus: Angriper vanligvis hundens- tarmslimhinne, men kan også affisere hjertet, spesielt hos valper.- Smitter ved direkte kontakt eller ved kontakt med avføring fra smittet hund. Virus er motstandsdyktig- og kan overleve lenge i avføring som ligger på bakken. Periodevis epidemier i Norge.

Kennelhoste: Svært vanlig i Norge. Smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier som ofte består av både virus og bakterier. Gir vanligvis tørr hoste og lett nedsatt allmenntilstand i 2-14 dager, men kan i alvorlige tilfeller utvikles til kraftig lungebetennelse. Dråpesmitte.

Rabies (Hundegalskap): Skyldes et rhabdovirus. Smitten overføres ved bitt, og viruset angriper hjernen og gir hjernebetennelse slik at dyrene endrer oppførsel. Rabies finnes ikke på fastlands-Norge, men er påvist på Svalbard. I Europa er det særlig rødrev som smitter hunder og katter. Rabies er en zoonose, det vil si at sykdommen kan smitte fra dyr til mennesker.

Leptospirose: Forsakes av leptospirabakterier, som forårsaker betennelse i lever og nyre. Kan være dødelig. Bakterien skilles ut med hundens urin, og kan på denne måten smitte til andre. Sjelden i Norge, men vanlig i Middelhavslandene og i Øst-Europa. Leptospirose er også en zoonose.

Vis mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Close