Mener saken er basert på uriktigheter

Jean-Philippe Pontier ble disket under Femundløpet. Han mener avgjørelsen er tatt på feilaktig grunnlag. Foto: Tine Sköll Johansen

Jean-Philippe Pontier føler seg svært urettferdig behandlet i diskvalifikasjonssaken. Eilert Hesthagen, hoved-TD på F600, og dermed også juryens formann, mener saken er helt klar.

Av Monica Celius

Jean-Philippe Pontier, som leder Femundløpet 600 inn til første sjekkpunkt, Tufsindalen, ble diskvalifisert for å ha kjørt ut fra sjekkpunkt uten klarsignal fra TD (teknisk delegert). To av hundene hans hadde fremdels for høy puls da det var tid for ham å kjøre ut av sjekkpunktet, men Pontier valgte, på tross av pålegg fra TD, å kjøre ut med to hundene som hadde puls over 120. Da han ankom Drevsjø, fikk at beskjed om diskvalifikasjoen. Pontier leverte inn en protest, som ikke ble tatt til følge.

Pontier beskriver oppstallingssituasjonen på Tufsingdalen som bråkete og forstyrrende.

– Jeg ble plassert ved inngangen, med publikum og depotområdet i nærheten. Det var høyttalere, bråk og mye folk. Mine unge hunder ble redde. Når veterinærene kommer finner de ut at fire av hunder har for høy puls, noe som ikke overrasker meg; vi har nettopp kommet inn, det er lyd, lys og mange ukjente folk. Jeg har fem førstegangshunder i spannet, blant annet Dora som er veldig sjenert og redd ukjente mennesker, skriver han i et åpent brev.

Han forteller at det avtales ny kontroll med hans handler etter 2 timer. Da har et annet spann blitt parkert ved siden av, og disse hundene virker nervøse, og de slåss av og til, ifølge Pontier.

Resultatene av pulsmålingen andre gang ble ikke særlig bedre. Det overrasker ikke Pontier, og han tror at en av grunnene kan være at han ikke er tilstede selv ved den andre sjekken, noe som i seg selv kan føre til stress hos hundene. Han forteller videre:

– De bestemmer seg for å komme tilbake rett før starten som er kl 21.23. Dora og Guro er da fortsatt over 120 som er maksimalt til å bli godkjent. Jeg får to valg: enten gir jeg vann til hundene og venter i en time, eller så tar jeg de to tispene ut av spannet. Da spør jeg om TD kan hjelpe til og jeg ber dem om tillatelse til å dra til neste sjekkpunkt, Drevsjo, 65 km unna. Jeg ville vise dem at det bare var stress som var årsaken til de høye pulsmålingene. Jeg viser dem lårene til tispene som skjelver av stress og jeg ba om en «second opinion» av en annen dyrlege. Det ble jeg nektet. De sier at det ikke er noen diskusjon, at sånn er det bare, og at jeg kun har de to nevnte alternativene. Jeg visste at tispene ikke ville bli bedre etter en time siden forholdene kom til å være like. Da gir jeg vann og bestemmer meg for å kjøre til planlagt tid og fortsette løpet mitt. Det eneste hundene trenger er å komme bort fra situasjonen og tilbake i sitt rette og kjente element.

Ung og usikker hund

Pontier har tidligere i år vunnet både Mush Synnfjell og Gausdal Maraton 200 med disse hundene i spannet. Han samarbeider tett med Veterinaerhøyskolen i Alfort/Paris for å ha best mulig forståelse for hundenes fysiologi og behov. Han erkjenner at høy puls kan tyde på alvorlige problemer, men da senere i løpet:

– Flere veterinærer vi har snakket med i etterkant av løpet har innrømmet at de selv aldri tar puls på Tufsingdalen. Dessuten, 14. februar tok vi tispen til veterinærbehandling på Røros og hun hadde fortsatt puls på over 130 i gaten – etter flere dager med hvile. Det stemmer ikke at hun har hatt høy puls over lang tid. Pulsen påvirkes av stress og gikk opp også da ved berøring av ukjente hender og i ukjente omgivelser.

Pontier ankom Drevsjø kl. 01.20, fortsatt i tet, og etter en time hadde alle hundene rundt 80 i puls, ifølge ham selv. For Pontier ble det beviset på at han hadde rett.

Men da var avgjørelsen om diskvalifikasjon allerede tatt, og han måtte forlate løpet.

– Tidsstraff var vurdert, men juryen konkluderte med at det ikke var noe alternativ når kjøreren viser aggressivitet og ufin oppførsel overfor TD og veterinærer. Eilert Hesthagen, hoved-TD på F600 og juryleder

«Ufin oppførsel»

Eilert Hesthagen var hoved-TD på F600, og juryleder. Han har en annen beskrivelse av situasjonen.

– Pontier sier at han ba om en «second opinion», men at han ble nektet dette. Stemmer det?

– Nei, det stemmer ikke. Han fikk tilbudet, men benyttet seg ikke av det, sier Hesthagen.

– Vi har forstått det slik at det på kjørermøtet i forkant av løpet ble sagt at i slike tilfeller kan det bli ilagt tidsstraff. Hvorfor ble ikke det brukt i denne saken?

– Tidsstraff var vurdert, men juryen konkluderte med at det ikke var noe alternativ når kjøreren viser aggressivitet og ufin oppførsel overfor TD og veterinærer. Pontier var hissig og dyttet funksjonærer. Denne oppførselen, i tillegg til det dyrevernmessige aspektet, gjorde at vi endte på en avgjørelse om diskvalifikasjon. En blir ikke tildelt tidsstraff for å opptre bøllete mot funksjonærer på et sjekkpunkt, rett og slett.

– Det at Pontier hadde normal puls på hundene kort tid etter innkomst på Drevsjø, er ikke det et bevis på at han hadde rett i sin sak om at hundenes høye puls på Tufsingdalen skyldtes stress, unge hunder og situasjonen på sjekkpunktet?

– Dette dreier seg ikke om Drevsjø, det dreier seg om Pontiers oppførsel på Tufsingdalen. Pontier fikk beskjed fra veterinær om at han ikke skulle kjøre ut fra sjekkpunkt med hunder med for høy puls. Hundenes puls ble sjekket tre ganger i løpet fire timer. Den siste halvtimen hadde fremdeles noen av hundene for høyt puls. TD sa og i fra at det ville kunne få konsekvenser ved å dra ut med disse hundene, men så forsvant han likevel fra Tufsingdalen før han hadde fått klarsignal om å kjøre ut.

– Men hvis jeg forstår deg rett, så er det altså mer hvordan han taklet situasjonen enn at han kjørte ut uten klarsignal, som gjorde at han ble disket?

– Det er en todelt situasjon, som samlet sett fører til en diskvalifikasjon.

– Ifølge Pontier opptrådte noen av løpsfunksjonærene seg ubehagelig og arrogant overfor ham når han forsøkte å få fram at han kjente hundene sine best, og at grunnen til den høye pulsen var uroen på sjekkpunktet.

– Årsaken til hundenes høye puls har liten betydning, men reglene sier at en ikke skal kjøre ut med hund(er) med puls over 120, det er mitt poeng.

«Mer en retningslinje»

Vi har også tatt en prat med sjefsveterinær på Femundløpet Arild Magnus Jøssund, om situasjonen på Femundløpets første sjekkpunkt.

– Regelen om maks puls på hundene på 120, er det en fornuftig regel å håndheve på første sjekkpunkt? Da er jo ofte hundene høyt oppe og det er mye uro.

– Jeg tenker at den ikke nødvendigvis trenger å fungere som en glassklar regel på første sjekkpunkt. Det er mer en retningslinje. Slik har vi egentlig praktisert dette i mange år. Da må man i så tilfelle vurdere det i sammenheng med andre kliniske forhold, som hjerterytme, for eksempel. Vi vurderer det også opp mot alder, stressnivå og om de klarer å spise og drikke. Men i den saken vi diskuterer nå, var det snakk om svært høy puls på et par av hundene, også ved den siste sjekken etter fire timer. Uvanlig vedvarende høy puls, vil jeg si. Vi kan ikke gjøre slike kliniske funn og ikke forholde oss til det, og bare sende kjøreren ut i løypa igjen. Da må vi presentere noen alternativer. Og det fikk denne kjøreren. Han kunne sett om han hadde fått i de vann og så ventet en time, eller han kunne tatt ut de to hundene som hadde for høy puls. Han sa selv at dette var unghunder som skulle kjøres inn, og hvis han da har kjørt disse over evne, må han ta konsekvensen av det.

Jøssund understreker at dette handler om risiko, og at arrangøren må spørre seg hvor stor risiko man er villig til å ta, og i dette tilfellet var den helt klart for høy.

– TD-apparatet støttet seg på våre vurderinger og kjøreren fikk da et klart nei til å kjøre ut.

Jøssund sier også et det er viktig å spørre seg: hva er en diskvalifikasjon?

– At en kjører blir diskvalifiser betyr ikke at kjøreren bedriver systematisk dyreplageri, heller ikke at han er et dårlig menneske. Det betyr bare at han har overtrådt reglene i den konkurransen han deltar i.

– Juryens beslutningen inneholder faktafeil. Det er ikke bevist at hundene hadde puls opptil 200 ved innkomst Tufsingdalen. Jean-Philippe Pontier

Mener beslutningen inneholder feil

Jean-Philippe og kona Stéphanie Pontier har fått lese gjennom svarene fra Hesthagen og Jussund, og de påpeker flere momenter de mener er feilaktige:

– Juryens beslutningen inneholder faktafeil. Det er ikke bevist at hundene hadde puls opptil 200 ved innkomst Tufsingdalen. TD sier at 120 er en regel mens vetsjef sier at det er en retningslinje og at det bør vurderes i sammenheng med andre kliniske forhold. Det ble ikke gjørt før på Drevsjø, sier paret.

De har oversendt kopi av veterinærboka, der veterinærene noterer funn på hver hund underveis, og denne har vi forelagt Jøssund. Hans kommentar til dette er:

– Det juryen la til grunn var veterinærenes rapport av det som hadde skjedd, og når den ble skrevet var deres undersøkelser helt ferske. Enten har de skrevet den ut fra minnet, eller fra egne notater, fordi boken jo var i sleden til Pontier da han dro videre fra Tufsingdal, og han har heller ikke levert den i fra seg på Drevsjø. Rapporten er offentliggjort som pressemelding fra Femundløpet med anonymiserte veterinærer.

Jøssund legger til at de som arrangør også har et ansvar for dyrevelferden gjennom dyrevelferdsloven, og at de nok er mindre risikovillige enn enkelte deltagere.

«Ærekrenkende»

Pontier bestrider også at de ble tilbudt annenhånds vurdering.

– Second opinion kan ikke være gitt, hvis det da ikke var fra den andre veterinæren i det samme laget? spør de.

De reagerer i tillegg sterkt på beskyldningene om at Jean-Philippe «viste agressivitet, var hissig og dyttet funksjonærene».

– Dette er feil og rett og slett ærekrenkende.

Jean-Philippe og Stéphanie sier de opplever at alle i arrangørapparatet støtter hverandre og at de aldri vil godta at de har tatt feil, mens ingen støtter kjørerne.

– Diskvalifisering ble bestemt uten samtykke med løpsleder eller vetsjef. Vi har sms-er som viser at de ville ta saken om morgenen, men da var kjøreren allerede tatt ut av konkurranse.

Vi har forelagt disse til Hesthagen, og han har denne kommentaren:

– Kl 01-02 sover som regel folk, og det tar tid å få tak i dem, og de er også på forskjellige plasser i løpet. Det kan ta tid å få til et telefonmøte, og i dette tilfelle ble det opprettet et slik kl. 08.10.

«Frustrerende»

Hundekjørerparet, som kommer fra Frankrike og er bosatt på Tolga, ønsker å få frem hundekjørerperspektivet i denne saken.

– En kjører som har forberedt seg på et slikt langløp og som har jobbet fokusert i mange år, har ikke lyst til å stå og småprate under selveste konkurransen. Da er det fokus på hundene, stell, hvile og konkurranse. Det var ikke noe risiko her. Hadde veterinærene virkelig fryktet at det var noe risiko så ville de i det minste har tatt temperaturen eller sjekket hundene grundigere. Men vi fikk bare høre at det var ingen diskusjon, at vi bare måtte bøye oss. Det var veldig frustrerende og også grunnen til at Jean-Philippe bestemte seg for å kjøre videre uten å diskutere mer, forteller de.

Pontier har en oppfordring han ønsker å dele:

– Veterinærene bør være samarbeidpartnere fremfor dommere, de bør stole på kjørerne og hjelpe dem. Hundekjørere setter hundene sine høyest, de kjenner dem veldig godt og er selvfølgelig opptatt av dyrevelferd.

Juryens begrunnelse:
  • Startnummer 42, Jean-Phillipe Pontier har blitt diskvalifisert fra Femundløpet F600. Det er veterinær og TDs anmodninger, med bakgrunn i Femundløpets regelverk som har fokus på hundevelferd og sportslig opptreden som er lagt til grunn for juryens enstemmige beslutninger.
  • Juryens beslutning nr.1:
    Start nr. 42 Jean Phillipe Pontier er av juryen besluttet diskvalifisert.
  • Bakgrunn for juryens beslutningen:
    Hendelsesrapport vedrørende startnr 42 Jean-Philippe Pontier.Kjører får veterinærsjekk 30 min etter ankomst CP av Vet XX. Mange av hundene har høy puls opptil 200b/min. Det blir avtalt med kjører at det skal tas en resjekk etter en time, kl 1900. Ved resjekk er handler tilstede. Resjekk gjennomføres av vet XX og XX. 2 hunder har rett over 120 og 1 har 155b/min og 1 har 140b/min. Det avtales ny resjekk 20:30, da med kjører tilstede. Kjører har ut tid 2120. De to hundene med puls på 120 er på hhv 115 og 110. De to andre har hhv 136 og 140.Kjører blir opplyst om at han kan gi hundene vann, vente og ta ny resjekk eller droppe de to hundene. TD informeres på dette tidspunktet da kjører er vanskelig. Det blir informert om at de to hundene skal ha under 120 i puls før de får forlate CP. De aktuelle hundene står oppført i vetboka på resjekk. Det var to veterinærer tilstede (kjører har hatt mulighet for second opinion) Det ble formidlet et veldig tydelig NEI fra TD og VET for utkjøring. Kjører nekter å etterkomme avgjørelsen.»
  • Juryens enstemmige beslutning nr.2:
    Protest fra start nr. 42 Jean Phillipe Pontier tas ikke til følge.
Unghunden Dora. Foto: Privat
Tagger
Vis mer

Relaterte artikler

Close