Nasjonalt tilsynsprosjekt i gang

Foto: MarPockStudios

Siste onsdagen i august ble det avholdt et møte hvor Mattilsynet hadde invitert en rekke aktører for å se på forholdene for hunder som bor utendørs.

Til stedet var folk fra Norsk kennelklubb, Norsk Siberian Husky klubb, Norges Bondelag, Norges Jeger og Fiskerforbund og NOAH i tillegg til Norges Hundekjørerforbund ved Steinar Dagestad og generalsekretær Lotte Friid Fladeby. Dagestad er leder av den nyopprettede etikk og samfunnskomiteen.

Mattilsynet ønsker å starte med tilsyn januar 2018, og vil fortsette med disse hele året igjennom. De har en ambisjon om å nå cirka 800 tilsyn fordelt utover hele landet, og trekkhunder vil bli prioritert. Prosjektet vil også ta for seg andre typer hunder som oppholder seg hele eller store deler av døgnet utendørs.

– Målet med tilsynene er å finne ut om hunder som bor ute har det godt, og de vil følge opp eventuelle hundehold hvor det er behov for forbedringer. Fokuset vil være tilsyn og stell, oppstalling og aktivisering, sier forbundet og viser videre til at alle hunder som må forholde seg til klimaet utendørs har de samme grunnleggende behovene for mulighet til å søke ly som er tilpasset dem, skygge på varme dager, tilstrekkelig fôr og vann og trygge omgivelser. Andre faktorer som jevnlige helsekontroller, regelmessig mosjon, stimulerende aktiviteter og sosialisering med andre hunder og mennesker er også viktig.

– Resultatene skal etter planen presenteres i april 2019, melder forbundet på sine nettsider.

Prosjektet, som vil komme med nærmere informasjon opp mot jul, vil bidra til at Mattilsynet tilegner seg kunnskap om utendørs hundehold og at de fremstår mer enhetlig i hvordan tilsynet gjennomføres.

 

Tagger
Vis mer

Knut Sandersen

Nettredaktør og markedssjef for Hundekjøring, med tyve års erfaring fra nyhets- og sportsjournalistikk.

Relaterte artikler

Close