Reise med hunder til og fra Finnmark

I praksis er det nesten umulig å få gjort alt etter boka om man skal reise Norge – Sverige-Finland – Norge på vei til og fra Finnmarksløpet, med mer enn 5 hunder per person i bilen. Vi har gått inn i dette med et ærlig sinn om å gjøre det etter boka, men det har vist seg å være meget vanskelig.

Av Geir Wiik og Kjersti G. M. Mjærum / Bilde: Skal du reise utenlands med mer enn 5 hunder, må du først sjekke regelverket. Foto Johanne Sundby

Geir Wiik har snakket med tre forskjellige distriktskontor i Mattilsynet, lest på hjemmesidene til Mattilsynet, og tilsvarende sider i Sverige og Finland, og Kjersti Mjærum har vært gjennom noe av den samme reglen. Ingrid W. Haugbjørg har også jobbet med saken og har erfaring med å blant annet å sende bikkjene til Sigrid Ekran over dammen til Alaska. Her er hva vi etter beste forståelse har funnert ut om hvilke regler som gjelder, og hvilke praktiske betydningr dette har for kjøreren på vei nordover.

ORMKUR
Her er reglene dessverre ikke samkjørt mellom landene. Norsk mattilsyn har vært i kontakt med finske myndigheter for å se om man kan få unntak for regel om ormkur fra Norge til Finland, ettersom Norge faktisk ikke har bendelormen reglene er rettet mot. Finnene har gitt unntak for England, Irland og Malta etter samme begrunnelse, men har ikke vært villig til å se på muligheten for unntak fra innførsel fra Norge.

Reglene for ormkur gjelder uavhengig av hvor mange hunder du har med deg.

Nordover. Du skal kjøre Norge-Sverige-Finland-Norge:
• Ormkur må være gitt mellom 24 timer og 5 dager før man entrer Finland fra Sverige og Norge. Denne ormkuren må attesteres i pass av veterinær. (Finsk regel.)

• Du må også gi ormkur for innreise til Norge igjen fra Sverige (via Finland). Denne må gis i Sverige i løpet av de siste 48 timene før innreise Norge, og du må fylle ut et egenerklæringsskjema.

Sørover. Du skal kjøre Norge-Finland-Sverige-Norge:
• Ormkur må være gitt mellom 24 timer og 5 dager før man entrer Finland fra Sverige og Norge. Denne ormkuren må attesteres i pass av veterinær. (Finsk regel.) Det vil være lurt å få en løpsveterinær til å attestere denne kuren.

• En ny ormkur må så gis i Sverige før innreise til Norge igjen. Denne kuren må gis i løpet av de siste 48 timene etter at man har vært i Sverige. Her kreves bare egenerklæring.

Å reise gjennom Finland på vei fram og tilbake til Finnmark, betyr altså at man må gi fire ormkurer. Mange vil nok nå vurdere å regne en ekstra dag på kjøringen og heller velge neste alternativ:

Nordover og sørover. Du skal kjøre Norge-Sverige-Norge:  
• Ormkur må være gitt i Sverige, og i løpet av de siste 48 timer før man entrer Norge fra Sverige. Her holder det med egenerklæringsskjema for gitt ormkur. Printes ut fra Mattilsynets sider. (Norsk regel.)
• Ingen krav til pass, helseattest eller chip. Heller ingen begrensning på antall hunder. Tut og kjør.

Link til behandling av ormkur dersom Sverige bare er transittland

Hvis du skal kjøre både Finnmarksløpet og Pasvik Trail:
Dersom man gir to ormkurer innen 28 dager, vil man kunne bruke en såkalt 28-dagers regel. Da kan man reise så mye fram og tilbake man vil i 28 dager. For gyldighet i Finland må dette være attestert i passet av veterinær, og notert at 28-dagers regel trår til. (Finsk regel). Etter denne regelen kan man så vente med den siste ormkuren til etter  Pasvik, og man gir da ormkuren innen 28 dager etter sist ormkur og etter siste innreise fra Sverige. (Norsk regel.)

«Hvis det ikke lenger er behov for å fortsette den jevnlige behandlingen av hunden din er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innreise til Norge. Denne siste behandlingen må da skje i løpet av de siste 28 dagene etter forrige behandling.»

Se Mattilsynet om reise med hund fra Sverie til Norge

Generelt burde det holde med to ormkurer, én i Norge før avreise, og en i Alta før hjemreise, så lenge man kjører direkte rute uten lengre stopp i Sverige. Ingrid W, Haugbjørg har kontaktet sentraladministrasjonen i Mattilsynet, og jobber for en endring av reglene, slik at man skal kunne slippe å gi ormkur når man kommer hjem.

ALTERNATIVE TYPER ORMKURER
• Ifølge veterinær Ingrid W. Haugbjørg er det billigst alternativet i Norge Profender, 24 tabl. Per pakke. En tabl. gis per 20-30 kg. Koster cirka 42 kroner per hund.
• Hvis alle hundene er under 25 kg er det billigst med Milbemax, 50 tabl. per pk. Koster cirka 38 kroner per hund opp til 25 kg. De  på 25-35 kg, må ha to tabl.

Begge pakningene er reseptbelagt i Norge. NB Ingen av alternative kan gis til drektige tisper. Alternativt kan man kjøpe de minste pakningene som er reseptfrie både i Norge og Sverige, og her er det vesentlig billigere i Sverige. Men du må antagelig ha mange av de små pakningene, og kan ende med en dyrere affære enn å kjøpe litt større pakker på resept i Norge.

PASS, CHIP, VAKSINER OG HELSEATTESTER
Du reiser Norge – Sverige – Finland – Norge med færre enn 5 hunder per person i bilen:
• Pass
• Idmerking (chip)
• Rabiesvaksine, som må være gitt mer enn 21 dager før innreise. (Man trenger ikke lenger  den bekreftende blodprøven)
• Ormkur (se over)

Om alt er i orden kan man kjøre på grønn sone ved tollen.

Du reiser Norge – Sverige – Finland – Norge med mer enn 5 hunder per person i bilen:
• Pass
• Idmerking (chip)
• Rabiesvaksine, som må være gitt mer enn 21 dager før innreise.
• Helsesertifikat
• Ormkur (se over)

Fra Mattilsynets nettsider: «Hvis du skal ut på reise og planlegger å ta med deg flere enn fem dyr, er det egne regler som gjelder, men også her gjelder prinsippet om å forberede seg godt, i god tid før avreise. Dette kan for eksempel være aktuelt for deg som driver med hundekjøring. Hvis du reiser med mer enn fem dyr, skal dyrene følges av et helsesertifikat som er utstedt av en offentlig veterinær *  i tillegg til pass. Helsesertifikatet er gyldig for flere reiser i 4 måneder, eller til rabiesvaksinasjonen har utløpt. Du trenger ikke foreta nye helseundersøkelser så lenge helsesertifikatet er gyldig.»

Erklæring på helsesjekk utføres av autorisert veterinær ** som så må bli stemplet og godkjent av Mattilsynet i løpet av 24 timer før avreise Norge. Mattilsynet må også registrere reisen en felles europeisk database som kalles Traces, og som skal kunne følge dyr og dyreprodukters gang over hele Europa.
Import- og eksportreglene på Mattilsynets sider 

Vær oppmerksom på at det ikke er alle personer i Mattilsynet som har innloggingsmuligheter i Traces.  Ring på forhånd og avtal med en person at du kommer på et bestemt klokkeslett, og forviss deg om at denne personen har tilgang på Traces.

Helsesjekken må også kvitteres i passet til hver hund. Legg gjerne ved et eget skjema for alle hundene med navn, kjønn og chipnr. Her kan man for eksempel bruke chiplistene fra Stamtavla.no. Dette skal stemples/kvitteres av din veterinær på at helsesjekk er utført på de aktuelle hundene og legges som et vedlegg til Helsesertifikatet som skal signeres/stemples av Mattilsynet.

I prosessen med å få helsesertifikatet må også hver enkelt kjører registrere seg som importør/eksportør i Traces***. Dette må gjøres før du kommer til Mattilsynet for å få helsesertifikatet. Geir Wiik prøvde dette, og fant det vanskelig da valgene ikke var opplagte og han stadig fikk feilmeldinger da han prøvde gå videre ved registreringen. Han ga opp i første omgang. Ring til ditt lokale mattilsyn og få hjelp til å registrere deg som importør i god tid.  Etter at man har blitt godkjent som bruker av Traces (hvis man får det til) vil man kunne legge inn hundene og reisen i denne databasen.  Ingrid W Haugbjørg har prøvd dette, men ikke fått det til. På direkte spørsmål til Mattilsynet om denne problemstillingen var svaret:

– Ja, du må registrere deg i Traces som importør/eksportør. Da kan jeg fylle ut helsesertifikatet ditt i Traces og sende opplysningen videre i systemet. Samtidig tar jeg ut sertifikatet og stempler det slik at du får det med, var svaret fra Sølvi Thorsheim ved Mattilsynests distriktskontor i Nord-Østerdalen.
– I tillegg skal man stoppe på rød sone ved fortolling for å fremvise papirene, opplyser Thorsheim.

Dette blir veldig vanskelig da grenseovergang i Nord Sverige ved Karesuando, som er den eneste aktuelle grenseovergangen, har vært ubemannet gjennom flere år. Ved reise til Pasvik/Kirkenes er overgangen ved Torneo/Haparanda betjent, men ikke med 24 timers åpningstid, så da må reisen planlegges.

TA EN FRANSK EN
Helsesjekkskjema og import/eksport-skjema gjelder altså bare om man har med 6 hunder eller mer per person. Dette er omtrent som med vin. Fyll opp bilen med folk og hver person kan ta med 3 liters pappvin og kjøre på grønt. Skal du imidlertid starte import av vin, så er det sikkert en del papirer som må fylles ut.  
En kjører og en handler kan altså ta med 10 hunder. Tar du med en handler til, kan du ta med 15 bikkjer. Plukker du opp en person på grensen og tar han med over, kan du ta med 5 bikkjer til. Eller man kan gjøre som med vin, å ta med noe ekstra og håpe på å ikke bli vinket inn.
 
* Offentlig veterinær = Veterinær fra Mattilsynet.
** Autorisert veterinær = Veterinær på lokalt veterinærkontor/dyreklinikk
*** Importskjema: Lastes ned her

Link til svenske jordbrukverket, som blant annet stadfester at hver person i bil kan ta med 5 dyr selv om man ikke er eier av dyret

Link til Evira (finsk mattilsyn) for krav ved innførsel av hunder til Finland

Link Evira tilleggskrav om flere enn 5 hunder
 
Norsk link om det samme

Vis mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Close