Personvern

Denne personvernerklæringen er utarbeidet etter mal fra Datatilsynet som du finner her: http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-internkontroll/Personvernerklaringer/

Personvernerklæring for dette nettstedet, www.hundekjoring.no, facebook.com/hundekjoring og Instagram.com/bladethundekjoring

1. Hvem er behandlingsansvarlig?
Det er redaktørene som er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene. For tiden er det Monica Celius og Knut Sandersen.

Eier av selskapet, Monica Celius, er hovedansvarlig for behandling av personopplysningene og i hennes fravær er det utelukkende ansatte i selskapet som her tilgang til disse opplysningene.

2. Hva er formålet?
Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere betalende lesere, annonsører og andre som mottar eller publiserer via Hundekjøring. Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?
Vi oppbevarer kun navn, adresse, epost og abonnements varighet. Da det ikke blir gitt videre informasjon, og informasjon bare blir benyttet til å returnere henvendelser fra kunder er det ikke søkt om hjemmel for 3. parts behandling av informasjonen som blir gitt av andre til www.hundekjoring.no sine nettsider, og undersider.

4. Hvilke personopplysninger behandles?
Informasjonen som kunden blir bedt om å oppgi er: Navn, telefonnummer, e-post og en beskjed. Målet med å ha et integrert skjema kundene kan sende inn opplysninger til, er utelukkende for å kunne yte best mulig service, samt å svare kunden på de henvendelsene kunden måtte ha. Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part.

5. Hvor hentes opplysningen fra?
Opplysningene legges inn av kunden selv og er frivillig.

Det er frivillig om kunden ønsker å oppgi sine opplysninger. Ønsker kunden å ikke oppgi noe informasjon, gis det mulighet til å sende inn en e-post eller ringe selskapet direkte. Kunden kan også møte opp til selskapets adresse og sende vanlig post til selskapet. I kontaktskjemaet og chatten, bes kunden å fylle inn alle felt, utelukkende for å unngå spam og andre useriøse henvendelser.

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Det utleveres ikke opplysninger til 3. part. Hundekjoring har ulike samarbeidspartnere og underleverandører. Hvis kunden velger å kjøpe et produkt som er levert av en 3. part, blir kunden informert om dette før informasjon blir gitt videre.

7. Hvordan slettes og arkivers opplysningene?
Personopplysningene blir lagret på en server. Kunder som ikke lenger ønsker noen tjenester, blir slettet fra systemet. Kunden må dermed legge inn alle opplysningene på nytt ved tegning av nytt abonnement.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?
Hundekøring forholder seg til norske lover og regler i alt sitt arbeid.

9. Hvordan sikres opplysningene?
Hundekjøring lagrer sin kundeinformasjon på server med passord. Det er ingen fysiske arkiv og heller ingen kundearkiv lagret lokalt på datamaskin.

10. Kontaktinformasjon
Oppgi kontaktinformasjon og eventuelt skjema for innsyn, retting eller sletting, slik at brukeren enkelt kan ta kontakt ved behov.

Ved spørsmål til informasjonen gitt her, kan eier, Hundekjøring kontaktes på epost: post@hundekjoring.no eller 909 83 216 (Monica) eller 909 17 353 (Knut).

NB! Av og til kan det forekomme at Hundekjøring anbefaler linker til eksterne nettsider. Disse anbefalingene kan komme på www.hundekjoring.no, facebook.com/hundekjoring eller Instagram.com/bladethundekjoring og #hundekjoring (Twitter). Hundekjøring er IKKE ansvarlig for hvordan personopplysningene blir håndtert på disse sidene. Kunden velger selv om man ønsker å gå på den anbefalte linken. Hundekjøring er heller IKKE ansvarlig for innholdet på de anbefalte nettsidene. Hundekjøring er IKKE ansvarlig for feil som måtte oppstå hos en kunden basert på de råd som blir gitt, hverken gjennom Hundekjøring sine ulike sider eller på eksterne nettsider gitt i anbefalinger.

Close