Regelendring gir mer fri hvile

Ralph Johannessen fra starten i Røros. (Foto: Dace Znotina/Femundløpet)

Femundløpet endrer løpsreglementet foran løpet i 2018, og ønsker med det å øke fokuset på hundevelferd samtidig som de vil ivareta den sportslige utviklingen av idretten.

Sportslig Utvalg (SU) i Femundløpet har kommet fram til at deltakerne selv skal få bestemme mer hvor mye og når de vil hvile.

– Alternativet var å fastsette en hvilepott på både F-400 og F-600. Dette ville ha gjort begge distansene til etappeløp, noe vi ikke ønsker, sier daglig leder av Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll og legger til at sportslig utvalg er opptatt av at begge distansene fortsatt skal ha en langdistanseprofil.

– Vi håper at deltakerne opplever dette positivt for hundevelferden og utviklingen av sporten.

Kravet til at alle startende hunder skal være nesevaksinert opprettholdes, og klassene får de samme spannstørrelsene som for 2017. Startkontingentene blir ikke heller ikke endret.

– Handlerne får en begrenset tilgang til sjekkpunktene mot tidligere år, sier Kokkvoll.

Obligatorisk hvile og tidsutjevning
For F-Junior blir det ingen endringer. Det blir som i dag med tre distanser og to ganger seks timers obligatorisk hvile pluss tidsutjamning på det første sjekkpunktet.

– Det kan bli endringer på løypetraseen, og det vil bli vurdert hvor starten går fra. Helt sikkert er det likvel at målgangen blir Røros, lover Kokkvoll.

Jon Anders Kokkvold, daglig leder av Femundløpet.

To sammenhengende hviler
For F-400 og F-600 blir det endringer på obligatorisk hvile og tidsutjevning. For F-400 innebærer det at det blir seks timers obligatorisk hvile pluss tidsutjevning, og det kan tas valgfritt på sjekkpunktene Tufsingdalen, Drevsjø eller Søvollen. Imidlertid er det fire timers obligatorisk hvile på Tolga, og ingen av de obligatoriske hvilene kan deles opp.

For deltakerne i F-600 blir det seks timers obligatorisk hvile pluss tidsutjevning, som kan tas ut valgfritt på sjekkpunktene Tufsingdalen, Drevsjø eller Søvollen. En hvile på fem obligatoriske timer kan tas ut på enten Orkelbogen 2 eller Tolga. Ingen av de obligatoriske hvilene kan deles opp.

Større ansvar på kjørerne
Jon Anders Kokkvoll påpeker at det pålegges kjørerne et større ansvar for å ivareta hundenes velferd.

– Vi vil poengtere at det er absolutt lov til å hvile mer enn de to obligatoriske hvilene på distansene. Deltakerne har det fulle ansvar i å presentere hundespannene inn og ut av sjekkpunktene og ved målgang på en god måte.

Vaksinekrav
Alle hunder som skal delta i Femundløpet 2018, inkludert eventuelle reservehunder, skal følge NHFs vaksinasjonskrav.

– I tillegg opprettholdes kravet om at alle hunder skal ha gyldig intranasal (inntatt gjennom hundens nese) kennelhostevaksine etter anbefaling av SU og sjefveterinær. Vaksinen må tas minimum seks uker før løpsstart, men vi anbefaler å tas tidligere, forklarer Kokkvoll.

Obligatorisk forhåndsjekk
Praksisen om at pre-racesjekken gjennomføres hos egen veterinær før registrering på Røros videreføres, og nedre aldersgrense på deltakende hund på 18 måneder opprettholdes.

Handler
Litt endringer blir det for handlerne som ikke lenger kan oppholde seg inne på hvileområdet etter at hundespannene har funnet sin plass.

– Unntaket er første sjekkpunkt, Tufsingdalen, hvor de skal oppholde seg bak hundespannet ved stolpen/sleden, sier Kokkvoll og påpeker at handler kun kan gripe inn ved for eksempel slåssing blant hundene eller at spannet prøver å slite seg laus.

Uendrede startkontingenter og spannstørrelser
Startkontingentene blir som for 2017. F-junior betaler 2.500,- kroner, F- 400 5.000,- kroner og F-600 8.000,- kroner.

Spannstørrelse skal fortsatt være 6-spann for F-junior, 8-spann for F-400 og 12-spann for F-600.

Vis mer

Knut Sandersen

Nettredaktør og markedssjef for Hundekjøring, med tyve års erfaring fra nyhets- og sportsjournalistikk.

Relaterte artikler

Close