Øyebetennelse hos hund

Øyebetennelse er en av de vanligste grunnene til at hundeeiere henvender seg til veterinæren. Symptomene fra øynene kan variere, det samme gjør hundens generelle allmenntilstand. Spekteret av forskjellige lidelser

er stort, og feil medisin kan gjøre vondt verre. Det er derfor viktig med grundig undersøkelse hos veterinær, før man begynner a? behandle øyet.

Klargjør hendelsesforløpet

Det første veterinæren vil spørre
om er hendelsesforløpet, for a? vite hvilke tester som er nødvendig a? gjennomføre. Na?r oppsto problemet, har det kommet akutt eller snikende? Hvis akutt, vet eier hva som utløste det, har hunden for eksempel løpt

pa? noe? Gjelder problemet ett eller begge øyne? Virker det smertefullt? Kniper hunden med øyet? Renner det fra øyet, hvilken farge er i tilfelle sekretet? Virker det som hunden ser normalt? Har hunden andre proble- mer i tillegg? Har hunden tidligere vært behandlet for øyelidelse? Hvordan er hundens generelle allmenntilstand?

Etter a? ha fa?tt en grundig historie vil veterinæren undersøke hunden.

Undersøkelsen vil begynne med
en generell inspeksjon. Selv om problemet er a?penbart, vurderes alltid hundens generelle allmenntilstand. Visse sykdommer er vanligere hos noen raser og aldre, dette vil derfor bli tatt i betraktning.

Na?r øyet vurderes ser man først pa? helhetsinntrykket. Er øyene like store? Er de blanke og virker de

normalt fuktige? Virker det som om hunden har normalt syn?

Sa?r pa? øyet

Er øyet rødt? Kniper hunden med øyet? Dette er symptomer pa? sa?r pa? øyet. Noen ganger er sa?ret a?penbart, men andre ganger er det nødvendig a? farge øyet for a? se sa?ret. Her brukes vanligvis en orange farge, som forandrer farge til fluorescerende grønn na?r den skylles bort med sterilt saltvann. Hvis det er sa?r pa? øyet, vil fargen feste seg i sa?rkantene, slik at det vises et tydelig grønt felt pa? øyet. Slik kan sa?rets størrelse og dybde vurderes.

Noen sa?r er overfladiske og vil
gro av seg selv, eier skal da vanligvis behandle med øyedra?per hjemme. Sa?rene vil gro ved at blodkar fra sidene av øyet brer seg mot sa?ret, og dermed tilfører næringsstoffer. Noen ganger gror ikke sa?ret normalt eller det er for stort til at det kan behan- dles pa? denne ma?ten. I disse tilfellene vil det være nødvendig a? revidere sa?ret, dvs. forandre pa? sa?ret for a? gjøre at det gror lettere. Det kan være a? fjerne dødt vev, skrape forsiktig i omkringliggende vev, sy selve sa?ret sammen, eller evt. sy øyelokkene sammen for a? beskytte sa?ret.

Sa?ret pa? Dinas øyet var sa?pass stort at det var helt nødvendig a? sy. Under anestesi ble den løse flappen løftet til side, slik at treflisen kunne dras forsiktig ut. Øyet ble deretter grundig rengjort før flappen ble sydd pa? plass for a? dekke over sa?ret.

Konjuktivitt

Slimhinnen pa? innsiden av øyelok- kene heter konjuktiva, betennelse her kalles konjuktivitt. Væskende øyne som omtales som «øyekatarr» vil være en type konjuktivitt.

Konjuktivitter kan skyldes infek- sjoner med bakterier/virus, allergier, sykdommer i immunsystemet og kan komme i forbindelse med andre sykdommer som for eksempel KCS, en sykdom som gir tørre øyne. Hvis veterinæren har mistanke om at øyet produserer for lite ta?revæske, kan ta?reproduksjonen ma?les ved a? feste en papirstrimmel pa? innsiden av hundens nedre øyelokk. Er ta?reproduksjonen for lav vil øyene bli tørre og det vil lett dannes sa?r pa? øyet. For lav ta?reproduksjon kan behandles med preparater som øker ta?reproduksjonen og ved tilførsel av kunstig ta?revæske (øyedra?per).

Bakterielle konjuktivitter fora?rsakes ofte av predisponerende faktorer som feilstilte øyeha?r eller feilstilte øyelokk. Feilstilte øyeha?r vil skrape mot øyet og skape irrritasjon. Feilstilte øyelokk vil enten rulle innover mot øyet, slik at øyeha?rene skraper mot øyet, eller rulle utover, slik at det dannes lommer hvor rusk kan samle seg na?r hunden løper, dette sees oftest pa? hunder som er i høy aktivitet. Behandlingen vil i slike tilfeller være kirurgi.

Hundens blinkhinne («tredje øyelokk») er dekket med lymfevev. Ved hjelp av lokalbedøvelse pa? øyet kan man undersøke bak denne. Her kan det ligge fremmedlegemer som 

gress/barna?ler og ved irritasjon vil det kunne sees follikler (blærer)
pa? innsiden av blinkhinna. Det er vanligere pa? yngre hunder, da de ofte har tydeligere immunrespons. Dette behandles med kortison. Enkelte ganger vil kortisonbehandling ikke være tilstrekkelig, og det er nødven- dig a? skrape bort folliklene.

Mild konjuktivitt kan ofte behandles med øyebadevann eller sterilt saltvann morgen og kveld noen dager, men er det sekundære bakterieinfeksjoner er det nødvendig med antibiotika i tillegg.

Trykkforandringer i øyet

Veterinæren ma?ler ogsa? rutinemessig trykket i øynene, da ba?de for høyt og for lavt trykk er alvorlige lidelser. Normalt trykk hos hund er mellom 15 og 25.

Ved glaukom («grønn stær»)

vil trykket bli høyere enn normalt, dette er en svært alvorlig og akutt tilstand, hvor hunden risikerer a? bli blind. Symptomer kan være ta?reflod, smerte, forstørret pupill og i langt- ga?tte tilfeller, forstørrelse av selve øyet.

Trykket pa? Dinas øye ble ma?lt til
6 første gang hun kom pa? klinikken, altsa? et for lavt trykk. Dette tydet pa? betennelse inni øyet, uveitt, med fare for sammenvoksning av øyets indre strukturer. Lavt trykk kan sees ved
bl. a. traumer mot øyet og ved andre sykdommer som livmorbetennelse. Eier begynte a? behandle med medisin- er mot betennelsen, og allerede dagen etter var trykket steget til 10. Etter en uke var trykket helt normalt igjen.

Dina fjernet stingene etter 5 dager, sa?ret hadde da begynt a? gro innenfra. Hadde det vært mye løst vev pa? øyet, hadde dette blitt fjernet 

or a? fa? fortgang i prosessen, men det var ikke nødvendig hos Dina. Sa?ret trakk seg pent sammen av seg selv, eier behandlet med øyedra?per, anti- biotikatabletter og smertestillende tabletter hjemme.

Etter 14 dager ble sa?ret farget, og tok da kun svak farge – et tegn pa? at helingsprosessen var godt i gang.

En ma?ned senere var øyet helt fint igjen, og det var ikke spor etter noe arr.

Det finnes i tillegg en rekke sykdommer som anga?r øyets indre strukturer, det vil som regel være nødvendig med en undersøkelse hos en øyelyser for a? diagnostisere disse lidelsene.

Den generelle regelen er a? alltid
ta kontakt med veterinæren om øyet til hunden din ser annerledes ut enn normalt, enkelte lidelser oppsta?r akutt og ma? behandles raskt for god prognose. 

Vis mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Close