Kjørerforeningen

Kjørerforeningen (KF) ble startet for cirka ett år siden, med ønske om å være noe mer enn et diskusjonsforum. En av initiativtagerne, Snorre Næss, forklarer forumets visjon og hvorfor KF nå er viktigere enn noen sinne.

Tekst: Monica Celius

Sommeren i fjor fikk Snorre Næss ideen til Kjørerforeningen. Han så at sledehundkjørere var aktive på Facebook, men elendige i det politiske NHF-systemet.– Sledekjørere bosetter seg gjerne på de mest forblåste steder, og vi har kompliserte liv med mye ansvar som gjør det vanskelig å reise bort. Jeg så at for å slippe å tape det ene Tinget etter det andre, ville vi trenge en ny arena for å utveksle meninger, debattere og fatte vedtak, sier Næss. Med på laget fikk han Svein Åge Jacobsen, som blant annet har tatt seg av den tekniske utformingen av forumet.

 

HÅPET PÅ UNNSKYLDNINGER

Næss ønsker å forklare hvorfor sledemiljøet har følt behov for alternativ organisering:– VM-året og tiden forut har vært turbulent, og grunnen er at styret i Norges hundekjørerforbund (NHF) har gitt VM-komiteen altfor frie tøyler. Det skal de ikke ha, for VM-komiteen er oppnevnt av Tinget via styret, og plikter å svare til Hundekjører-Norge på ethvert spørsmål om økonomi, referater eller hvordan beslutninger tas. Dette har ikke skjedd, i stedet har det vært en udemokratisk prosess i forvaltningen av våre midler og vår idrett. Derfor regnet man med at Tinget i år ville være avklarende og at det ville bli ryddet opp i situasjonen. Jeg tror de fleste delegatene på Tinget ville ha godtatt ærlige unnskyldninger, og et forsøk på forbedring. Men i stedet fortsetter styret i samme stil, med mangelfulle regnskaper og referater, for eksempel. Men mest alvorlig var det at sledehundmiljøet ble fratatt muligheten til å velge sine egne representanter, sier Næss.

 

“UDEMOKRATISKE PROSESSER”

16 delegater, stort sett fra de slededominerte klubbene, valgte i år å forlate Tinget i protest. Det var blitt lagt inn et mistillitsforslag til sittende leder for Teknisk komite slede (TKS), som er den som skal forvalte sledehundmiljøets interesser i styret. Mot vanlige prosedyrer og tradisjon valgte endel representanter fra nordiskmiljøet å stemme mot mistillitsforslaget, slik at det ikke fikk flertall. Dette ble oppfattet som en “sabotasje” mot sledehundmiljøet.

Næss utdyper:– Rent formelt var ikke dette “ulovlig”, men det finnes ingen fornuft i å ha en TKS-leder uten tillit i sledemiljøet. Jeg mener at de som bruker regelverket på denne måten bidrar til undertrykking. Og når nordiskleiren og styret stemte mot å åpne for nyvalg, ble det klart for oss at våre stemmer ikke er interessante, her har vi ingenting å gjøre. Demokratiske prosesser handler ikke bare om å være sterkest og slå hverandre i hodet med stemmesedler, demokrati bygger på endel grunnforutsetninger som er uomtvistelige.

I NHF har vi tradisjonelt respektert hverandres fagmøtevedtak, nordisk tar de viktige avgjørelsene for nordisk, og slede for slede. Når den andre parten sammen med styret stemte ned vårt fagmøtevedtak, skjønte vi at her har vi ingen medbestemmelsesrett, og det var bakgrunnen for spontanreaksjonen til de 16 delegatene som valgte å forlate møtet.

 

ET SPØRSMÅL OM GEOGRAFI

Hva skjedde på KF etter denne hendelsen?

 – Vi begynte å lufte muligheten og diskutere ideen om å organisere sledehundkjøring i en egen forening, uavhengig av NHF.  Litt av sledehundkjøringens dilemma er at vi ikke har klart å jobbe innenfor NHF-systemet med alt hva det innebærer av reising, lobbyvirksomhet og posisjonering. Vi har ikke tid og de fleste bor usentralt. De siste 60 årene har Tinget vært holdt i Oslo, hvor vi finner de sterkeste nordiskklubbene med store medlemstall. De har vært flinke til å skaffe representanter, få gjennom sine saker og skaffe økonomiske fordeler til sine arrangementer. Smart, men ikke nødvendigvis rettferdig.

 

Ser du ingen åpning for dialog og samarbeid med NHF?

 – I to tiår har jeg trodd at det er mulig, men på grunn av hvordan NHF er organisert og hva som er de uoffisielle spillereglene, ender vi hele tiden på bortebane. Vi taper hver gang. Hvis Tinget hadde vært lagt til Alta i stedet for Oslo, tror jeg bildet ville sette helt anderledes ut. Det er de som har nærhet og tilgjengelighet som kan delta og lære seg korridorspråket og spillet.

Derfor har Næss stor tro på en organiseringsform basert på nettkontakt: – Jeg tror at nettdiskusjoner og nettavstemninger er mye mer hensiktsmessig for sledehundfolk enn tunggrodd organisering i NHF, hvor 30-40 representanter skal reise til Tinget for å stemme på vegne av hele Hundekjører-Norge på 3000-4000 medlemmer. Du trenger ikke å dra ned fra Kirkenes for å sitte på et møte i Oslo og bli holdt for narr, du kan heller ta deg 10 minutter ved tastaturet på kvelden etter hundetreningen.

 

SKAL STEMME

1. oktober Kjørerforeningen opprettet i sommer et interimsstyre basert på de delegatene som gikk fra Tinget, som skal diskutere veien videre. Medlemmene skal ikke ha noen annen funksjon enn å være rådgivende og å strukturere og lede debatten.

 

Hvor langt har KF og interimsstyret kommet i diskusjonen om hva sledehundmiljøet bør gjøre videre?

 –  Etter diskusjoner i interimsstyret har vi kommet til at vi organisasjonsmessig har fire teoretiske valg:?1: Gå i dialog og jobbe for et bedre NHF?2: Starte eget sledehundforbund?3: Utvikle KF som forening som jobber for medlemmene?4: Amerikansk modell. Løpsarrangører og kjørere står fritt og enkeltvisDisse punktene (pluss eventuelt valg av styre, vedtekter osv) vil vi stemme over fra 1. oktober, opplyser Næss.

 

«LØPENE STÅR PÅ VÅR SIDE»

Flere løpsarrangører har i år valgt å ikke terminfeste sine løp i protest mot forbundet. Næss mener at dette viser at NHF er på tynn is. – Jeg tror de fleste hundekjørerne i Norge ser på løpsarrangørene som de store motorene i sporten, at forbundet har kommet diltende etter, spesielt når det gjelder langdistanse. Og når de nå velger å trekke sine NM-søknader og dropper terminfesting, så sier de indirekte at de har forståelse for kjørernes frustrasjoner – de velger å stå på vår side. I den situasjonen er ikke lenger det primære behovet en organisasjon som skal jobbe for kun kjørernes rettigheter, da blir det mer logisk med en organisasjon som fremmer hele sledesportens interesser.

 

Hvis du skal lodde stemningen på KF nå, hvor tror du det bærer hen?

 – Det er for tidlig å spekulere i hva KF vil bli fremover, men i min krystallkule vil NHF gå fra å være et landsdekkende forbund til å bli en liten krets på Østlandet, omtrent som fortjent avslutter Næss.

 

Delta i diskusjonen på Kjørerforeningen

Vis mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Close