Mager terminliste for slede

Flere arrangører av de store løpene i Norge har besluttet å ikke terminfeste løpene denne sesongen. Men hvorfor har de i det hele tatt vært på denne lista og hvorfor ønsker de nå å stå utenfor?

Tekst: Monica Celius. Foto: John Harald Knutsson/Kjell O. Brun

Norges Hundekjørerforbunds (NHF) terminliste har tradisjonelt vært den «offisielle» lista over hundekjørerløp i Norge. Den har først og fremst fungert som en praktisk oversikt for alle som er interessert i å delta på løp. Denne sesongen har flere løpsarrangører valgt å la være å terminfeste løpene, samt trukket sine NM-søknader. Grunnlaget for avgjørelsen er en generell misnøye med forbundet og deres håndtering av endel saker som berører sledemiljøet.

Spesielt gjelder dette: (1) Tingvedtaket fra 2009 vedrørende renraseklasser i VM, (2) gjennomføring av et dopingreglement få i sledemiljøet ser noe poeng i, og (3) hendelsen på året Ting, der lederen for teknisk komite slede (TKS) ble gjenvalgt, til tross for et mistillitsforslag fra sledemiljøet.

Femundløpet skriver følgende på sine nettsider:“Styret i Femundløpet AS har besluttet at det ikke er ønskelig å søke om NM status for Femundløpet 2012 i klassene F400 og F600. Det er også bestemt at løpet ikke vil bli terminfestet i Norges Hundekjørerforbund (NHF). Styret vil oppfordre Femundløpets Venner og andre trekkhundklubber om å stå sammen i en tilsvarende henvendelse til Norges Hundekjørerforbund. Dersom Norges Hunderkjørerforbund (NHF) imøtekommer kravene fra de norske trekkhundklubbene vil styret i Femundløpet AS revurdere sitt standpunkt i saken.»

Finnmarksløpet skal ta stilling til terminfesting i begynnelsen av oktober, men mest sannsynlig vil hverken Pasvik Trail eller Finnmarksløpet bli terminfestet. Det betyr at de tre største langdistanseløpene vil stå utenfor denne sesongen.

 

«DET MÅ RYDDES OPP»

 Petter Swift i Femundløpets venner (FV), sier at hovedanliggende for dem er mangelfullt regnskap fra VM fra NHF sin side.– NHF skal tilbakebetale oss 10 prosent av VM-inntektene, og det har ikke skjedd. De har ikke overholdt avtalen vi underskrev i forkant av VM.Swift viser også til at samarbeidet med NHF de siste årene ikke har vært godt.– Vi er avhengig av en profesjonell samarbeidspartner hvis vi skal få dette til å fungere. I forbundet er det nå ingen med kompetanse på langdistanse hundekjøring, og det er et stort problem. All utvikling i langdistanse de siste årene er det løpene som har stått for. Forbundet har mer fungert som en brems.

Dere må nå utarbeide et eget regelverk, skaffe funksjonærer og betale for veterinærtjenester selv. Vil dette innebære mye ekstraarbeid og store utgifter?

 – Vi må ha vårt eget dommerteam og vi jobber med et dopingreglement. Når det gjelder regelverket, så har vi besluttet å bruke det samme som NHF. Veterinærutgiftene vil øke noe, men ikke så fryktelig mye. Vi er innstilt på å ta denne smellen i år, for vi kan ikke leve med situasjonen i forbundet nå. Det må ryddes opp. 

Vil kjørerne merke noe forskjell?

 – Nei, det tror jeg ikke. Den eneste forskjellen er at Femundløpet helt sikkert ikke blir noe NM.

Kjørere på terminfestede løp må betale lisens til NHF for å kunne delta. Denne dekker forsikringspremie ved skade på kjører under trening og konkurranse. Hvordan vil dere erstatte denne ordningen?

 – Femundløpet AS jobber med å få inn en arrangementsforsikring som også skal dekke deltagere, sier Swift.

 

 

_K1V7710.jpg
Femundløpet vil gå utenfor terminlista, og NM-søknaden er trukket. Foto: Kjell O. Brun

 

«TERMINLISTA ER PLASSEN»

Løpsarrangører som velger å registrere sine løp på terminlista forplikter seg til å følge lover og regler nedsatt av NHF (og til dels Norges idrettsforbund, NIF).

– NHF har internkontrollrutiner for å kvalitetssjekke at kun løp som følger regler satt av NHF-, IFSS- (International Federation of Sleddog Sports) eller ESDRA- (European Sled Dog Racing Association, som har adoptert IFSSs-regelverket) kan terminfestes, informerer Svein Erik Teslo, leder av teknisk komite slede (TKS) i NHF.Han legger til at det er mulig å søke om endringer og komme med tillegg til regelverket. Søknad sendes da til TKS som innstiller til vedtak i styret.

Et løps suksess kan være avhengig av hvordan teknisk delegert (TD) utfører sine oppgaver. TD-ene er de som skal sørge for at et løp blir arrangert i henhold til reglene, og er hoveddommer i eventuelle tvister. Ved et terminfestet løp oppnevner NHF en TD til løpet, men med store muligheter for å fremme ønsker, sier Teslo:– Hvis en løpsarrangør har ønske om en spesiell TD, så sender de en forespørsel til NHF, og hvis det er ok for den aktuelle personen, er det stor sannsynlighet for at de vil få akkurat denne TD-en.

Hva er fordelene med å stå på terminlista i dag?

 – Terminlista er en sentral database for løp – hvis alle klubbene terminfester løpene sine – vel og merke. Men hvis du har et veletablert løp, og har resursser til å lære opp egne TD-er eller Race Marshall, holde høy kvalitet på funksjonærer og veterinærer, så er det klart at du ikke vil trenge noe støtte fra forbundet. For de fleste vil det derimot være greit med den kvalitetssikringen man får ved å samarbeide med forbundet, samt at den økonomiske støtten kan komme godt med. Jeg vil anslå at NHF bidrar med rundt 50.000 til 75.000 til veterinærer og TD i et NM i langdistanse. Og hvis du skal starte et nytt løp og vil ha nasjonal oppmerksomhet, så er terminlista plassen. Alle vet jo at det er der man finner alle løpene, mener Teslo.

Hva er din kommentar til at de fleste langdistanseløpene denne sesongen antagelig ikke blir terminfestet?

 – Jeg synes det er trist. Samtidig er det synd at NM-mesterskapene bortfaller. For løpene betyr dette at de går glipp av masse støtte fra forbundet. For det første må de selv skaffe og dokumentere at de kan kvalitetssikre dommer- og veterinærtjenester. De må betale alle utgifter selv, og de må fremskaffe et regelverk. De går også glipp av ferdig kvalitetssikrede TD-er som passer inn i systemet.

Petter Swift i FV hevder at løpene har stått i spissen for utviklingen innen langdistanse de senere årene, mens NHF mest har fungert som en brems? Hva er din kommentar til det?

 – En stor organisasjon som NHF, krever tid. Det er krefter som trekker i ulike retninger og vi må forholde oss til sentrale regler satt opp av NIF, Mattilsynet, Antidoping Norge osv. Det er klart at forbundet kan oppfattes som en brems for mange. Men når det gjelder langdistansegrenen så har den en annen form enn resten av idretten forøvrig. Internasjonalt har det kun vært arrangert ett VM i langdistanse, for eksempel. Det Petter kaller en brems, er mer et forsøk på å finne langdistansens plass i den organiserte hundekjørerverdenen. Vi ønsker å være i forkant på forordninger som vi ikke kommer utenom fordi vi er del av en større sammenslutnig. Antidoping er et slikt eksempel, sier Teslo.

 

VETERINÆRENE SJEKKER REGELVERKET

 Sjefsveterinærene som følger løpene, har vanligvis blitt rekruttert fra veterinærgruppa i NHF, som er en en veiledende gruppe for kontakt mellom løpsveterinærer og forbundet.Ingrid Wiik Haugbjørg, sjefsveterinær på Femundløpet. sier arbeidet i gruppa vil fortsette som vanlig og at veterinærenes arbeid på løp ikke vil bli endret ved at løpene ikke er terminfestet.– Men kontakten og støtten mellom NHF og løpsveterinærene vil ikke være der på private løp. Forbundet har kun ansvar for løp i NHF-regi.

Som veterinær på løp er reglementet essensielt for hvordan de får utført sine oppgaver.

– Jeg vil være opptatt av hvilke muligheter reglementet gir meg til å ta ut en hund fra løpet, og om reglementet er forsvarlig ut fra et hundevelferdsperspektiv. Når jeg sier ja takk til å jobbe under et terminfestet løp, så vet jeg med en gang hvilke regler som gjelder. På de ikke-terminfestede løpene vil jeg etterspørre regelverket før jeg  eventuelt sier ja.Haugbjørg mener det er viktig at kjørerne gjør seg godt kjent med hvilket regelverk som gjelder på de private løpene: – Når du stiller på startstreken har du akseptert løpets regelverk, og da hjelper det ikke å klage på reglene i ettertid, poengterer den erfarne løpsveterinæren.

 

Helgen 17.-18. september arrangerer Hakadal sledehundklubb seminar på Harestua, og i den anledning har NHF invitert klubbene til et møte for å diskutere dagens situasjon.

 

FAKTA TERMINLISTA:

De første terminlistene skriver seg tilbake til 1960-tallet, og besto kun av nordiskløp. På slutten av 1970-tallet ble sledehundkjøring, etter press fra Huskyklubben, en del av programmet, men da kun med siberian husky-spann. I 1984 var det store konflikter rundt spørsmålet om blandingshunder skulle kunne delta på de terminfestede løpene. Sterke krefter ønsket ikke dette. Det ble da laget en egen organisasjon med egen terminliste for løp som åpnet for alle typer hunder. På Tinget senere samme år ble saken igjen tatt opp, og man vedtok å åpne terminllista for alle typer hunder og alle typer løp. Slik har det vært siden.

Vis mer

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Close