Ulike krav til kvalifisering

Har du en gang kjørt ett av de lange løpene som kvalifiserer til Femundløpet, vil du for alltid siden være kvalifisert til å starte. Foto: Steinar Wall

For å kunne stille til start i Finnmarksløpet og Femundløpet må man først kvalifisere seg. Men de to løpene har forskjellige krav og ulik praksis.

Av Monica Celius

For å bedre sikre seg mot at det stiller kjørere til start i de lange løpene som ikke er tiltrekkelig forberedt, innførte Femund- og Finnmarksløpet, krav om at man må kvalifisere seg først. Noen år senere etablerte også Norges Hundekjørerforbund såkalte rookiekurs, som kan gjelde som kvalifisering. Det er ulike krav til kvalifisering i de ulike klassene; såkalt åpen klasse, begrenset klasse og juniorklasse. Og det er ulike regler for de to løpene.

FINNMARKSLØPET

For å kvalifisere seg til Finnmarks-løpet 500, må man:

 • oppfylle kvalifiseringskrav til Finnmarksløpets 14-spann klasse
 • eller ha gjennomført et langdistanseløp på minimum 150 kilometer med minimum ett sjekkpunkt innen de siste tre sesonger.

For å kvalifisere seg til Finnmarks-løpet 1200, må man:

 • ha gjennomført Finnmarksløpet 500, Femundløpet 600, Bergebyløpet 650 eller et tilsvarende langdistanseløp på minimum 500 kilometer med minimum ett sjekkpunkt innen de siste fem sesonger.

For å kvalifisere seg til Finnmarks-løpet Junior, må man:

 • ha fylt 15 år kalenderåret løpet starter, øvre aldersgrense er ikke eldre enn 18 år kalenderåret løpet starter.
 • ha kjørt et langdistanseløp på minimum 100 kilometer med minimum ett sjekkpunkt.
 • fremlegge skriftlig godkjenning fra foresatte om deltagelse og må i tillegg ha med en voksen handler under løpet.
FEMUNDLØPET

De som tidligere har kjørt og gjennomført godkjente løp/distanser (se liste på løpets nettside) og oppfyller krav til alder er automatisk kvalifisert for å kjøre Femundløpet Junior, 400 eller 600, uavhengig av hvor mange år det er siden gjennomføring.Tidligere juniorer må gå veien om f.eks. Femund 400 eller Finnmark 500, før de kan delta på Femund 600.

For å kvalifisere seg til Femundløpet 400, må man:

 • ha fullført et hundeløp på minimum 200 km, som inneholder minst ett sjekkpunkt.
 • eller ha fullført Femund Junior og være minimum 18 år.
 • eller delta på et rookiekurs (teori og praksis) som er godkjent av Femundløpet.

For å kvalifisere seg til Femundløpet 600, må man:

 • ha fullført et hundeløp godkjent av Femundløpet (se liste på nettsiden) med minimum lengde 400 kilometer.

For å kvalifisere seg til Femundløpet Junior, må man:

 • oppfylle krav til aldersklasse 15-18 år. Alder gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31/12 det året sesongen avsluttes, jfr NHFs aldersklasser pkt. 6.8.
 • gjennomført NHFs rookiekurs, praktisk og teoretisk del.
 • fremlegge skriftlig godkjenning fra foresatte om deltagelse og må i tillegg ha med en voksen handler under løpet.
Ønsker romsligere regelverk

Torgeir Øren, leder for sportslig utvalg i Femundløpet, sier at de har ønsket å samordne regleverket med Finnmarksløpet, men at de foreløpig ikke har fått noe gehør for dette.

– Vi gjorde en del grep i fjor for å tilnærme regelverket opp mot Finnmarksløpet, for at kjørerne skal slippe å tenke så mye på hva som er ulikt mellom de to løpene. Men jeg opplevde dårlig respons fra Finnmarksløpet på dette. Vi har blant annet jobbet med å orientere oss om, og lage lister, på hvilke løp som skal kvalifisere.

Torgeir Øren, leder for sportslig utvalg i Femundløpet. Foto: Privat

Øren forteller at Femundløpet/Femund Trekkhundklubb selv startet opp med rookiekurs i 2012 på eget initiativ, før NHF kom på banen. Det var også et todelt kurs med teori og praktisk del.

– Det første rookiekurset var forløperen til det første langdistanseløpet for juniorer som gikk fra Drevsjø til Røros i 2012, med sjekkpunkt i Tufsingdalen, sier Øren.

Han opplyser at kjørerne er flinke til å henvende seg til dem med spørsmål vedrørende kvalifisering.

– I fjor hadde vi for eksempel en russer som lurte på om Baikal Race var et godkjenningsløp, så da gjorde vi undersøkelser og fant ut at det kunne vi godkjenne.

– Finnmarksløpet operer med en treårsregel (for 500) og en femårsregel (for 1200). Det har ikke dere.

– Nei, vi synes ikke det har noen hensikt. Det førte jo faktisk også til at Arne Karlstrøm selv falt ned i det sorte hullet i år. Det bør de rydde opp i, mener jeg. Vi er jo opptatt av et kjøreren skal være forberedt når han kommer til løp, samtidig ønsker vi et romslig regelverk.

Øren understreker at det ikke er kjørere som har hatt en pause i løpskjøringa som er problemet, det er de nye som starter som trenger å vise at de er kvalifisert.

– For å kvalifisere seg til Femund 400 er distansekravet et løp på minimum  200 kilometer, mens distansekravet for Finnmarksløpet 500 er 150 kilometer. Hvorfor har dere 200 kilometer som krav?

– Det hadde nok sammenheng med at Gruveløpet var ca. 200 km. Men hvis man har kjørt et løp på 150 med minst et sjekkpunk, så skal ikke vi være vanskelige. Man må legge godviljen til, mener vi. Det er ikke vanskelig å få dispensasjon hvis man sender oss en søknad. Selv om det hender at vi sender nei til kjørere også, forteller Øren.

– For kanskje er det i denne sporten både forståelig og naturlig at mange tar seg noen år borte fra løpskjøring, for så å starte opp igjen?

– Ja, akkurat. Og det gjør dem ikke til noen dårligere hundekjørere, kanskje heller tvert i mot. Det kan være lurt å komme ut av tunellen i blant også, avslutter Øren.

Han understreker at det er kjørerne som først og fremst er ansvarlige for at de er kvalifisert og godt nok forberedt til å kjøre en av distansene på Femundløpet.

Å ta seg noen år borte fra løpskjøringa gjør dem ikke til noen dårligere hundekjørere, kanskje heller tvert i mot.

Torgeir Øren

Kommer antagelig til å endre reglene

Arne Karlstrøm, leder sportslig styre i Finnmarksløpet, befinner seg i varmere strøk da vi tar kontakt – for å lade opp til vinteren – men han svarer likevel velvillig på våre spørsmål.

– Femundløpet sier at de har ønsket å forenkle sine regler og samkjøre regelverket med dere, men at de ikke har fått særlig respons på dette.

– Å ja, det har jeg ikke fått med meg. Vi har jo snakket løst og fast om forskjellige ting, og jeg er  absolutt enig i at vi skal samkjørt sånn at det blir mest mulig likt.

Arne Karlstrøm, leder for sportslig styre i Finnmarksløpet. Foto: Privat

– For eksempel, det at dere har krav om minimum 150 kilometer (for 500), mens de har krav om 200 kilometer (for 400), kunne kanskje vært samkjørt?

– Da vi lagde den regelen så hva slags løp som fantes, og mange var da rundt den distansen, selv om flere kanskje har blitt lengre nå. Men vi har ikke følt at det er et for lavt distansekrav. Og den regelen er ikke noe vanskelig å forholde seg til heller, da man bare kan kjøre et slikt løp samme sesongen, før man kjører Finnmarksløpet.

– Hva med årskravene, med «innen de siste fem sesonger» for 1200 og innen de siste tre sesonger» for 500?

– Tanken var at sporten forandrer seg så mye og at man bør være oppdatert når man stiller til start. Men jeg tror nok at vi kommer til å forandre denne regelen. Ikke i år, men antagelig fra neste sesong.

– Vil dere da forandre det til slik Femundløpet har det, at har du en gang kjørt et langt løp, så er du for alltid siden kvalifisert?

– Ja, det tror jeg. Vi har snakket om dette i sportslig styre, så fra neste år vil vi nok bli mer samkjørte.

– Har det vært greit å få dispensasjon fra kvalifiseringsreglene hos dere?

– Nei, vi har i utgangspunktet ikke åpnet for det, litt for at det ikke skal være en trynefaktor som avgjør om du får disp. For at det skal være mer redelig, rett og slett.

Karlstrøm understreker at de på ingen måte er negative til å samkjøre alle sine regler med Femundløpets. Det er tvert i mot en hovedtanke å ha det som mål, sier han.

– Det at vi har felles sjefsveterinær vil også føre til at vi vil bli mer samkjørte. Men enkelte ting kan også bli vanskelig å samordne: Femundløpet har regler som tillater handlerne å slippe inn på oppstillingsplass, noe vi ikke har. På Femundløpet må kjørers handler selv ta bort halm, og de har depot på bil.

Øren korrigerer Karlstrøm på det ene punktet:

– Handlerne får nå ikke komme inn på oppstallings-området, bortsett fra første sjekkpunkt som er Tufsingdalen. Her har de kun ansvar for å sikre sleden. De skal kun stå bak teamet, og kan i nødsfall gripe inn ved f.eks. slåssing blant hunder. De som ikke retter seg etter dette vil bli utvist fra oppstallingsområdet.

For å være kvalifisert til Finnmarksløpet 500 og 1200, må man ha kjørt et kvalifiseringsløp innen henholdsvis tre og fem år. Foto: Kjell O. Brun
Vis mer

Relaterte artikler

Close